Nieuws

Resultaten met de tag: Gemeenten

Bezuinigingen bij gemeenten leiden tot rem op bouw nieuwe woningen

8 april 2021 De gemeenten moeten bezuinigen en daarom wordt er bezuinigd op de bouw van nieuwe woningen. Deze ontwikkeling baart grote zorgen. Het tekort aan woningen is al schrijnend en deze situatie zal hierdoor alleen nog maar verder verslechteren. In Amsterdam zal 90% van de reeds gestarte projecten in 2021 worden gerealiseerd. Maar voor nieuwe projecten is […] Lees verder

Nederland telt ruim 84.000 miljoenenwoningen

8 april 2021 In 2020 waren er in Nederland 84.400 ‘miljoenenwoningen’, oftewel huizen met een  verkoopwaarde van 1 miljoen of meer. Dit is zo’n 40% meer dan in 2019. De sterke stijging is een direct gevolg van de nog steeds enorm snel stijgende huizenprijzen. Flinke stijgers waren onder meer Eindhoven, Zwolle en Tilburg. In deze gemeenten nam het […] Lees verder

Het Groene-Batenplan van het RIVM pleit voor meer groen in de steden

26 oktober 2020 In het Groen Baten Plan van het RIVM wordt aandacht gevraagd voor meer groen in de bebouwde sector. Vanwege de hoge woningnood en daarmee de noodzaak om huizen te bouwen staat de hoeveelheid groen in de bebouwde kom vaak onder druk. Maar het RIVM pleit voor meer groen, want dit heeft veel voordelen. Een herwaardering […] Lees verder

Leefbaarheid in zwakke wijken verdient meer aandacht

9 maart 2020 De situatie in zwakke wijken baart zorgen. Zwakkere wijken worden steeds zwakker en daarom moet er actie worden ondernomen om de situatie te verbeteren. Sociale problemen zoals werkloosheid en ongewenst gedrag spelen in deze wijken een belangrijke rol. Slopen en vervangen door nieuwbouw is lang niet altijd de beste oplossing. Soms moet er gekozen worden […] Lees verder

Woondeal voor 20.000 woningen in Arnhem-Nijmegen

9 maart 2020 Ook voor de regio Arnhem-Nijmegen is een woondeal afgesloten door de overheid. Op die manier kunnen er voor 2025 ook hier 20.000 nieuwe woningen komen. Dit zijn er nog eens 5.000 meer dan vooraf al gepland was. 1 miljoen beschikbaar Zowel de overheid als de provincie Gelderland dragen bij. Er is €1 miljoen beschikbaar. Daarnaast […] Lees verder

Betere huisvesting voor arbeidsmigrant noodzaak

25 februari 2020 Joep Thönissen schrijft in een column op FD.nl dat tijdelijke arbeidsmigranten op dit moment geen goede huisvesting krijgen. Veel gemeenten schenken hier onvoldoende aandacht aan. Terwijl ook maatschappelijk veel wantrouwen heerst. Daardoor is het tekort aan goede huisvesting voor de migranten opgelopen op tot 120.000 woonplekken. Gebrek aan huisvesting als oorzaak Tijdelijke arbeidsmigranten hebben als […] Lees verder

Niet elke Nederlandse zwakke wijk is een banlieue

25 februari 2020 Koepelorganisatie van wooncorporaties Aedes waarschuwt in een rapport voor de leefbaarheid in Nederlandse zwakke wijken. De conclusie is dat concentraties kwetsbare groepen een onveilig gevoel bij bewoners stimuleert. Het woningaanbod moet daarom meer divers worden. Op die manier ontstaan geen wijken als Franse banlieues stelt universitair docent Luuk Slooter. Dreiging van tweedeling De dreiging van […] Lees verder

Dankzij een soepeler beleid kan er in Woerden sneller worden gebouwd

21 februari 2020 De gemeente Woerden, de provincie Utrecht en woningcorporatie GroenWest slaan de handen ineen. Ze zijn het eens geworden over een procedure om sneller woningen met een middenhuur te bouwen. De procedure om van een bouwtekening te komen tot een bestemmingsplan, een bouwvergunning, de start van de bouw en de oplevering wordt hierdoor flink korter. Juist […] Lees verder

Amsterdam wil einde aan verhuur via Airbnb vanwege overlast voor omwonenden

6 februari 2020 Verhuur via Airbnb, vooral Amsterdam is er niet blij mee. Het aantal huizen dat via dit platform of andere verhuursites online te huur wordt aangeboden loopt de spuigaten uit. Omwonenden klagen steen en been vanwege overlast die de tijdelijke bewoners veroorzaken. De Raad van State heeft nu een uitspraak gedaan dat verhuren zonder vergunning niet […] Lees verder

NSI: 700 mln voor nieuwe kantoorpanden

3 februari 2020 Projectontwikkelaar NSI heeft een bedrag van 700 mln gereserveerd om nieuwe kantoorpanden te ontwikkelen. Investering in bedrijfsruimte is hard nodig. Dit is nodig omdat er een grote schaarste aan kantoorruimte is ontstaan. De economie draait op volle toeren, ondernemers willen zaken doen, maar hebben moeite om een geschikt pand of een geschikte locatie in een […] Lees verder