Leefbaarheid in zwakke wijken verdient meer aandacht

9 maart 2020

De situatie in zwakke wijken baart zorgen. Zwakkere wijken worden steeds zwakker en daarom moet er actie worden ondernomen om de situatie te verbeteren. Sociale problemen zoals werkloosheid en ongewenst gedrag spelen in deze wijken een belangrijke rol. Slopen en vervangen door nieuwbouw is lang niet altijd de beste oplossing. Soms moet er gekozen worden voor het verbeteren van de situatie in bestaande wijken. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem is hier inmiddels ook van overtuigd na een bezoek aan een achterstandswijk in zijn stad. Ook in steden als Nijmegen en Groningen zijn dit soort wijken te vinden. Ten tijde van de Vogelaarwijken werd er juist extra aandacht besteed aan zwakke wijken. Maar toen het eerste kabinet Rutte aantrad werd hier rap een eind aan gemaakt. Dat is voor veel achterstandswijken een verkeerde keuze gebleken.

Arnhem wil vergelijkbare aanpak als Rotterdam

In Rotterdam koos de gemeente na het stoppen van de Vogelaarwijken voor een eigen aanpak. Er werden wijken gesloopt en er kwam nieuwbouw. Daarnaast werd er geld gestoken in extra aandacht voor de kinderen in de achterstandswijken. Jongeren krijgen ondersteuning als ze voor een technisch beroep kiezen, soms zelfs inclusief baangarantie. Burgemeester Marcouch wil deze aanpak deels ook in zijn gemeente, maar dan zonder dat er wijken worden gesloopt. De bestaande zwakke wijken moeten zodanig worden ondersteund dat ze weer leefbaar worden.

Leefbaarheid in zwakke wijken verdient meer aandacht

Niet alleen problemen in wijken met allochtonen

Het is zeker niet zo dat alleen wijken met hoofdzakelijk allochtone bewoners problemen geven. In Arnhem is er de wijk Geitenkamp. Hier is driekwart van de bewoners oorspronkelijk Nederlands. Maar armoede en werkloosheid wordt hier van generatie op generatie overgedragen. De wijk biedt een troosteloze aanblik van slecht onderhouden tuinen en woningen waar de armoede als het ware van af straalt. Overlast en daardoor een gevoel van onveiligheid zijn het gevolg. In deze wijk werd op het plein waar de winkels zijn gevestigd een alcoholverbod afgekondigd. Hierdoor steeg de omzet van de ondernemers. Met dit soort kleine maatregelen hoopt burgemeester Marcouch stappen te zetten om de zwakke wijken in zijn gemeente te helpen.

Arnhem is een gemeente met Woondeals

De regering sluit ‘woondeals’ met diverse gemeenten om de leefbaarheid in zwakke wijken te verbeteren. Ook in Arnhem worden wijken aangepakt op basis van deze woondeals. Het gaat om een brede aanpak, inclusief bijvoorbeeld het realiseren van nieuwbouw en het verbeteren van de sociale status van de bewoners. Het doel is om de sleur te doorbreken dat families generaties lang kampen met werkloosheid en daardoor armoede. De tijd zal leren of deze aanpak in de komende jaren het gewenste effect zal hebben.

Bron: NRC Next