Resultaten met de tag: Strategie

18 november 2019

Is groene hoogbouw in de steden het antwoord op de klimaatproblemen?

De Italiaanse architect Stefano Boeri is beroemd geworden me zijn verticale bossen in de stad. Op zijn initiatief verrees in Milaan het Bosco Verticale, een beboste toren die ervoor moest zorgen dat er meer groen in de steden komt waardoor de klimaatproblemen deels te lijf gegaan kunnen worden. Ook in Nederland vindt zijn plan navolging. […]

Beleggers in vastgoed: een zeer diverse groep

Tot enkele decennia geleden was beleggen in vastgoed voorbehouden aan heren in driedelig pak. Mannen die onder het genot van een goede sigaar en een goed glas whisky de stand van zaken bespraken op de vastgoedmarkt. De tijden lijken voorgoed veranderd. Naast deze groep, die er uiteraard nog steeds is, melden zich jonge beleggers op […]

11 november 2019

Hoe gaan we wonen en leven in de toekomst? De Dutch Design Week geeft antwoord

Wie de Dutch Design Week in Eindhoven heeft bezocht heeft daar ongetwijfeld ook kennisgemaakt met het nieuwste bouwmateriaal: schimmel. Niet dat we straks wonen in huizen die gemaakt zijn van elfenbankjes. Mycelium is een schimmel, mits het op de juiste manier wordt gekweekt, dat geschikt is om mee te bouwen. Mycelium moet bestaande bouwmaterialen in […]

VN verdrag Handicap verdient meer aandacht bij gemeenten

Conform het VN verdrag Handicap moeten landen en dus ook gemeenten meer doen voor de integratie van mensen met een beperking. Uit onderzoek van de NVRR (Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies) blijkt dat slechts een derde van de gemeenten daadwerkelijk grote stappen heeft gezet om mensen met een beperking te laten meedoen in de […]

Financiële tegenvallers zijn een steeds groter risico voor de bouwsector

Als gevolg van financiële tegenvallers in de bouw kampt deze sector met groeiende problemen. Was er eerst alleen het probleem van een gebrek aan personeel en te veel werk, nu is de situatie heel anders. Als gevolg van de stikstofcrisis en het probleem met PFAS in de grond liggen honderden bouwprojecten stil en is het […]

Kantoorlocaties in randgemeenten worden steeds populairder

Voor het huren van een kantoorlocatie betaal je in het centrum of op een andere A-locatie in een grote stad inmiddels de hoofdprijs. Steeds meer bedrijven kiezen er daarom voor om zich in een randgemeente te vestigen. Hier is kantoorruimte vaak nog wel te huren voor een redelijke prijs. Doordat er in grote steden nauwelijks […]

31 oktober 2019

GGD’s: Gezondheidsrisico’s klimaatplannen van het kabinet

Tien GGD’s in Nederland hebben een brief geschreven aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de gezondheidsrisico’s van klimaatmaatregelen. Hierin uiten zij hun zorgen voor de volksgezondheid wanneer er meer windmolens worden geplaatst in de buurt van woningen. Maar ook de verbranding van biomassa geeft nu al gezondheidsklachten, evenals het verduurzamen van woningen […]

VvE-Belang: VvE’s zijn de dupe van de strijd van banken tegen witwassen

Banken voeren een actief beleid om witwassen en financiering van terrorisme. Dat is natuurlijk te prijzen, maar bestuurders van VvE’s dreigen daar de dupe van te worden. Zij moeten verplicht formulieren invullen waarmee ze de volledige verantwoordelijkheid aanvaarden. Een weigering betekent dat de rekening van de VvE wordt geblokkeerd. VvE’s zijn goede ‘klanten’ van de […]

Faillissement CoolCat drijft leegstand winkelpanden Wereldhave verder op

Er waren al grote zorgen over de leegstand van winkelpanden in Nederlandse steden. Maar nu ook kledingwinkelketen CoolCat zijn deuren heeft moeten sluiten is het probleem weer een stukje groter geworden. Vastgoedbedrijf Wereldhave merkt dat overduidelijk, want in veel van hun winkelcentra was een vestiging van CoolCat aanwezig. CoolCat huurde zes winkelpanden van deze vastgoedbelegger. […]

Lagere prijsstijging woningen

Dat de prijsstijging van woningen aan het afvlakken is, blijkt goed op de Amsterdamse woningmarkt. In vergelijking met vorig jaar is daar duidelijk een dalende lijn te zien. Volgens cijfers van het CBS en het kadaster is er een geleidelijke afvlakking gaande. Hoewel de prijs landelijk gezien weer even iets meer leek te stijgen, zet […]