Nieuws

Resultaten met de tag: Strategie

Forse huurverhogingen voor studenten met tijdelijk huurcontract

8 april 2021 Studenten die een kamer huren krijgen steeds vaker een tijdelijk huurcontract. Ze kunnen hun kamer niet meer voor onbepaalde tijd huren, maar tekenen een contract voor een jaar of voor 2 jaar. Als het contract verlengd moet worden, wordt er meteen een fors hogere huurprijs in rekening gebracht. Doel van deze regeling, die in 2016 […] Lees verder

Bouwen met biobased materialen moet in de toekomst flink groeien

8 april 2021 Steeds meer projectontwikkelaars lopen warm voor biobased bouwen. Net als bouwen met hout wint ook deze techniek aan populariteit. Hierbij wordt restafval uit de land- en tuinbouw gebruikt zoals lisdodde of stengels van paprikaplanten. Net als bouwen met hout zijn er steeds meer projectontwikkelaars die erin willen investeren. De achterliggende gedachte is uiteraard dat bouwen […] Lees verder

CEO’s van bouwbedrijven moeten leren de juiste prioriteiten te stellen

8 april 2021 De nieuwe manier van bouwen moet gemeengoed worden vinden deskundigen. Daarom is het belangrijk om duurzaam bouwen vast te leggen in de wet. Op deze manier worden bedrijven gedwongen om bij het realiseren van projecten rekening te houden met normen voor circulair bouwen en een natuurinclusief ontwerp. Bouwbedrijven proberen dit nu ook al, maar daarbij […] Lees verder

Een digitale kopie van de aarde moet meer inzicht geven aan de wetenschap

1 april 2021 De wetenschap staat voor niets. Er wordt gewerkt aan een ‘tweeling van de Aarde’. Deze digitale kopie van de aarde moet helpen om inzicht te krijgen over de invloed van CO2 uitstoot en andere zaken die onderzoek waard zijn. Door hiervoor een duplicaat van de aarde te gebruiken kan er naar hartenlust worden geëxperimenteerd. Voordat […] Lees verder

Niet alle deskundigen willen meer overheidsbemoeienis met de huizenmarkt

1 april 2021 Een regierol van de rijksoverheid voor de woningmarkt, veel deskundigen zijn het er over eens dat dit de enige manier is om de oververhitte huizenmarkt weer vlot te trekken. Maar niet iedereen deelt die mening. De woningmarkt in Nederland functioneert momenteel niet goed, zodat huizenprijzen de pan uit rijzen. In landen als Duitsland en Engeland […] Lees verder

Provincie Gelderland wil thuiswerken stimuleren met vouchers voor werkgevers

1 april 2021 Bij de uitbraak van corona in Nederland in maart 2020 werd thuiswerken de norm. De provincie Gelderland loopt vooruit op de periode na corona en wil dat ook dan het thuiswerken gedeeltelijk ins stand blijft. Om dit doel te bereiken kunnen bedrijven, stichtingen en gemeentelijke overheden vouchers krijgen. Zo moeten ze het thuiswerken aantrekkelijk maken […] Lees verder

Is shared living een oplossing voor de woningnood in grote steden met ruimtegebrek?

22 maart 2021 Grote steden kampen met ruimtegebrek als het gaat om het bouwen van nieuwe woningen. De vraag is enorm, maar het ontbreekt aan mogelijkheden om te bouwen. Volgens wethouder Bas Kurvers van Rotterdam meent dat shared living een oplossing kan bieden. Een project dat hierop is gebaseerd is Clubhouse Boompjes. Hier huurt een deel van de […] Lees verder

Nederland heeft rond 2030 circa 1 miljoen extra huizen nodig – hoe denkt de politiek daarover?

15 maart 2021 In Nederland is een dringend woningtekort van nu al zo’n 330.000 huizen. Dat tekort loopt de komende jaren in rap tempo op. Om de woningnood in Nederland op te lossen moeten er jaarlijks bijna 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Met de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 hebben alle politieke partijen woningbouw in hun programma […] Lees verder

Geschikte huisvesting voor senioren geeft lucht aan de verhitte woningmarkt

15 maart 2021 Als er meer geschikte woonruimte voor senioren komt, dan zal dat direct een positief effect hebben op het beschikbaar komen van woningen voor starters en gezinnen. In Amsterdam alleen al kunnen er dan misschien wel 40.000 woningen vrijkomen. De vergrijzing neemt toe de komende tientallen jaren. Berekeningen wijzen uit dat rond 2040 zo’n 25% van […] Lees verder

Actieagenda Wonen komt met oplossing voor meer huizen én meer groen in Nederland

9 maart 2021 De Actieagenda Wonen dat begin maart werd gepresenteerd komt met ambitieuze plannen voor de woningbouw. Een miljoen woningen moeten er in de komende tien jaar bij komen, aldus de initiatiefnemers, een coalitie van organisaties die zich met woningbouw bezighouden zoals Bouwend Nederland, De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Aedes, de overkoepelende organisatie van woningcorporaties. Met […] Lees verder