Resultaten met de tag: Strategie

13 februari 2020

Het winkelcentrum anno 2020 moet een beleving zijn voor de bezoekers

Hoe moet een nieuw winkelcentrum er vandaag de dag uitzien? Aangezien veel bestaande winkelcentra kampen met leegstand en verpaupering is het belangrijk voor projectontwikkelaars om hier goed over na te denken. Een winkelcentrum kan zeker toekomst hebben, maar dan moet het voldoen aan de wensen van deze tijd. Een winkelcentrum met alleen maar winkels voldoet […]

10 februari 2020

Initiatief voor meer betaalbare woningen in Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft een overeenkomst gesloten met een drietal organisaties (IVBN, Vastgoed Belang en NEPROM). De gemeente wil in de toekomst meer betaalbare woningen in de hoofdstad om het nijpende woningtekort in Amsterdam te kunnen terugdringen. De samenwerking is bedoeld om betaalbare woningen te bouwen. Deze woningen zijn bedoeld voor mensen met een middeninkomen […]

6 februari 2020

Wat gaat er gebeuren met de sociale huurwoningen van Vestia?

De in zwaar weer verkerende woningcorporatie Vestia heeft een groot aantal sociale huurwoningen in het woningenbestand. Woningcorporaties willen deze huizen graag overnemen. Maar daarvoor is geld nodig. Geld dat de corporaties niet hebben. Daarom willen ze dat het Rijk bijspringt om ervoor te zorgen dat deze woningen voor sociale huur behouden blijven. Als er geen […]

Groot tekort aan bedrijventerreinen dreigt

Als er gesproken wordt over de problemen in de bouw gaat het meestal over het tekort aan woningen. Maar ook op een ander vlak dreigen de problemen steeds groter te worden. Er ontstaat namelijk een groeiend tekort aan bedrijventerreinen. Het gaat dan niet alleen om nieuwe kantoren, maar ook om bedrijventerreinen van honderden hectaren. Vooral […]

3 februari 2020

Makelaars: Woningcrisis benadert naoorlogse woningnood

Makelaars luiden de noodklok als het gaat om het tekort aan woningen. Er is  geen sprake meer van een woningcrisis, maar van heuse woningnood in Nederland. De situatie is bijna vergelijkbaar met die in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Toen er ook enorme woningnood heerste en er in rap tempo woningen uit de grond […]

31 januari 2020

Hout vervangt beton in de bouw

Houtbouw is bezig aan een opmars in Europa. Tot voor enkele jaren was het bijna vanzelfsprekend dat nieuwe gebouwen werden opgetrokken uit beton. Andere materialen, daar werd niet over nagedacht. Maar inmiddels komt daar langzaam verandering in. Sommige architecten en bouwers hebben hout ontdekt als alternatief voor beton. Het is milieuvriendelijk, makkelijker te verwerken en […]

29 januari 2020

Bouwen in het Groene Hart kan woningtekort helpen oplossen en zorgen voor extra groen

De onafhankelijke denktank DenkWerk is duidelijk in een onlangs verschenen rapport: Het is onontkoombaar voor Nederland om ook buiten de steden nieuwe woningen te bouwen. Er is simpelweg te weinig ruimte in de steden. Voor ongeveer een miljoen woningen die de komende tientallen jaren nodig zijn, moet locatie buiten de stad worden gezocht. Bouwen in […]

Wijkwinkelcentra spelen goed in op veranderend winkelgedrag

Uit onderzoek blijkt dat wijkwinkelcentra het goed doen. In vier van de vijf gevallen draaien de winkels in dergelijke centra goed, in tegenstelling tot winkels in stadscentra. Het blijkt dat de winkeliers die zich in een wijkwinkelcentrum vestigen, goed inspelen op de veranderende behoefte van hun klanten. Het winkelaanbod is de afgelopen 15 jaar flink […]

24 januari 2020

Toename aantal senioren vraagt om krachtig woningbeleid in komende decennia

Het aantal senioren zal de komende jaren fors toenemen. Voor een groeiende groep 75-plussers moet adequate woonruimte met goede voorzieningen beschikbaar komen. Woonvoorzieningen voor senioren moet dus hoger op de agenda. Het regeringsbeleid is erop gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Er moeten daarom woningen en woonvormen komen die dat mogelijk […]

Alleen nieuwbouw kan de problemen op de woningmarkt oplossen

Er worden allerlei maatregelen genomen om de krapte op de woningmarkt en de hoge huren een halt toe te roepen. Maar alleen nieuwbouw kan de crisis op de woningmarkt adequaat aanpakken. Minister Ollongren kwam met haar noodknop middenhuur, om de prijzen van middeldure huurwoningen niet de pan uit te laten rijzen. Vervolgens wordt er gesuggereerd […]