Ja, de zeespiegel stijgt, maar geen paniek, denk rustig na

13 november 2023

Recente rapporten benadrukken dat Nederland voldoende tijd heeft om zich voor te bereiden op de toenemende zeespiegelstijging. De mogelijke stijging tot 1,2 meter voor de Nederlandse kust in 2100, volgens de nieuwste modellen, lijkt beheersbaar. Hoewel er uitdagingen zijn, presenteren onderzoekers van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging een kalme vastberadenheid, vergelijkbaar met die van vijftien jaar geleden.

Beheersbare zeespiegelstijgingNederland moet zijn reputatie als watermanager waarmaken

Het rapport stelt dat Nederland technisch gezien een stijging tot drie meter aankan met bestaande methoden zoals zandsuppleties, dijkversterkingen en stormvloedkeringen. De huidige voorspellingen suggereren een stijging tot maximaal 1,2 meter, met mogelijk 2,5 meter als Antarctica’s landijs smelt.

Toekomstige bescherming en aanpassing

De onderzoekers benadrukken de noodzaak om te blijven beschermen tegen overstromingen en om aanpassingen te maken voor een leven met minder zoetwater. ‘Meebewegen’ met veranderingen in landgebruik, bouwwijzen en infrastructuur is cruciaal.

Bestaande maatregelen en uitdagingen

Het rapport vertrouwt op bestaande methoden zoals zandsuppleties en dijkversterkingen om de verwachte stijgingen het hoofd te bieden. Toekomstige uitdagingen omvatten het winnen van meer zand voor suppleties, verhoging en verbreding van dijken, en het behouden van zoetwater. Het rapport waarschuwt voor discussies en spanningen bij het vrijhouden van ruimte langs dijken.

Toekomstgerichte investeringen

Het rapport adviseert ‘toekomstbestendig investeren’, benadrukkend dat het nu al loont om rekening te houden met potentiële zeespiegelstijging over honderd jaar. Er wordt gewezen op lopende investeringen, zoals woonwijken, havens en energie-infrastructuur, die ten minste 650 miljard euro tot 2050 omvatten.

Financiële uitdagingen en aanpassingen

Minister Harbers erkent dat het versterken van waterkeringen de komende jaren vele miljarden meer zal kosten dan eerder gedacht. Het rapport onderstreept het belang van toekomstige waterveiligheid en benadrukt de noodzaak om bebouwing op risicovolle locaties te vermijden.

Bron: nrc.nl