Nieuws

Resultaten met de tag: Vastgoedmarkt

PBL: De leefomgeving vraagt om belangrijke keuzes van het kabinet

14 april 2021 Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft zijn visie gepresenteerd voor de komende kabinetsperiode. Het kabinet staat voor belangrijke keuzes als het gaat om de ontwikkeling van de leefomgeving. Een belangrijk aspect daarbij is de energietransitie. De burgers moeten hier nadrukkelijk bij worden betrokken, omdat het voor iedereen grote gevolgen heeft voor het dagelijks leven. […] Lees verder

TNO rapport over duurzaam bouwen met hout blijft voor kritiek zorgen

8 april 2021 TNO bracht begin 2021 een rapport uit over bouwen met hout. Volgens de Koninklijke Metaalunie staan er in dit rapport heel wat fouten. Ook nadat TNO het rapport op een aantal punten had aangepast bleef die kritiek. TNO concludeert dat bouwen met houten skeletten voor woningen en andere panden forse milieuwinst oplevert ten opzichte van […] Lees verder

Bezuinigingen bij gemeenten leiden tot rem op bouw nieuwe woningen

8 april 2021 De gemeenten moeten bezuinigen en daarom wordt er bezuinigd op de bouw van nieuwe woningen. Deze ontwikkeling baart grote zorgen. Het tekort aan woningen is al schrijnend en deze situatie zal hierdoor alleen nog maar verder verslechteren. In Amsterdam zal 90% van de reeds gestarte projecten in 2021 worden gerealiseerd. Maar voor nieuwe projecten is […] Lees verder

Bouwen met biobased materialen moet in de toekomst flink groeien

8 april 2021 Steeds meer projectontwikkelaars lopen warm voor biobased bouwen. Net als bouwen met hout wint ook deze techniek aan populariteit. Hierbij wordt restafval uit de land- en tuinbouw gebruikt zoals lisdodde of stengels van paprikaplanten. Net als bouwen met hout zijn er steeds meer projectontwikkelaars die erin willen investeren. De achterliggende gedachte is uiteraard dat bouwen […] Lees verder

CEO’s van bouwbedrijven moeten leren de juiste prioriteiten te stellen

8 april 2021 De nieuwe manier van bouwen moet gemeengoed worden vinden deskundigen. Daarom is het belangrijk om duurzaam bouwen vast te leggen in de wet. Op deze manier worden bedrijven gedwongen om bij het realiseren van projecten rekening te houden met normen voor circulair bouwen en een natuurinclusief ontwerp. Bouwbedrijven proberen dit nu ook al, maar daarbij […] Lees verder

Niet alle deskundigen willen meer overheidsbemoeienis met de huizenmarkt

1 april 2021 Een regierol van de rijksoverheid voor de woningmarkt, veel deskundigen zijn het er over eens dat dit de enige manier is om de oververhitte huizenmarkt weer vlot te trekken. Maar niet iedereen deelt die mening. De woningmarkt in Nederland functioneert momenteel niet goed, zodat huizenprijzen de pan uit rijzen. In landen als Duitsland en Engeland […] Lees verder

Beleggers niet enthousiast over beursgang vastgoedbedrijf CTP

1 april 2021 De beursgang van vastgoedontwikkelaar CTP (Central Trade Park) moest een feestelijke gebeurtenis worden. Maar beleggers reageren vooralsnog gematigd. De koers bleef hangen op de opening van 14 euro per aandeel. Oprichter Rémon Vos is echter niet ontevreden. Hij had natuurlijk op meer gehoopt, naar zijn idee ligt de reële koers van het bedrijf wat hoger […] Lees verder

De soap rond het Canadese Homburg Invest nadert zijn ontknoping

1 april 2021 Beleggingsfonds Homburg Invest in Canada opgericht door de Nederlander Richard Homburg. Het bedrijf bezat op een zeker moment panden in zowel Nederland als Duitsland en Estland, Letland en Litouwen. Zo’n 9.000 vooral Nederlandse beleggers bezaten voor circa 440 miljoen euro aan obligaties in Homburg Invest. Hen werd een rendement van ruim 9% per jaar voorgespiegeld. […] Lees verder

Duidelijkheid over bouwplannen voor nieuwe woningen dringende noodzaak

22 maart 2021 Het is volgens deskundigen dringend noodzakelijk om de bouwlocaties voor nieuwe woningen in kaart te brengen. Zo wordt voorkomen dat investeerders en overheden langs elkaar heen werken en er huizen worden gebouwd op locaties die misschien niet ideaal zijn. Ook moet er meer overleg komen over het soort woningen dat wordt gebouwd. Zo is er […] Lees verder

Hotel V in Amsterdam krijgt omzetafhankelijke huurkorting na bodemprocedure

22 maart 2021 Hotel V in Amsterdam eiste een huurkorting van de verhuurder van hun pand van 50% maar beide partijen kwamen er niet uit. De uitbaters wilden korting omdat ze als gevolg van de coronacrisis veel minder gasten ontvangen. Zij verwachten dat dit nog tot in 2022 het geval zal zijn. Daarom werd een bodemprocedure gestart bij […] Lees verder