Resultaten met de tag: Vastgoedmarkt

9 december 2019

Wat wordt de toekomstige bestemming van het pand van Hudson’s Bay aan het Rokin?

Hudson’s Bay werd in 2017 met veel bombarie in Nederland geïntroduceerd. Een succes werd het nooit en het is dan ook niet vreemd dat deze Canadese warenhuisketen eind 2019 zijn deuren sluit in Nederland. In Amsterdam is Hudson’s Bay gevestigd in een beeldbepalend pand aan het Rokin. Niet alleen het pand in Amsterdam sluit zijn […]

5 december 2019

De markt voor vakantiewoningen groeit spectaculair

Een vakantiewoning op de Veluwe of een andere fijne plek in Nederland, steeds meer Nederlanders verkeren in deze luxe. De verkoop van vakantiewoningen heeft dan ook de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Ook worden vakantiehuisjes steeds luxer, ze zijn vaak groter dan een huis of appartement in de Randstad en desondanks prima betaalbaar. Eén […]

Groene daken moeten het straatbeeld gaan bepalen de komende decennia

In de komende jaren zullen er in de stad steeds meer groene daken bij komen is de verwachting. Een recent onderzoek naar de ecologische waarde van groene daken, in opdracht van de gemeente Den Haag, moet hier meer duidelijkheid over geven. De mogelijkheden voor een groen dak zijn natuurlijk beperkt. In tegenstelling tot het ‘maaiveld’ […]

Invoering van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2021 verder onder druk

De nieuwe Omgevingswet, die alle wetten op het gebied van ruimtelijke ordening en leefomgeving moet gaan bundelen, moet volgens de planning per 1 januari 2021 ingaan. Gemeenten zijn al jaren bezig met de voorbereiding, vanaf 2020 moet de invoering gestalte gaan krijgen. Maar het kabinet staat onder grote druk om ‘de grootste wetgevingsoperatie sinds de […]

Nog geen 10% koopwoningen bereikbaar voor starter met modaal inkomen

De stijgende huizenprijzen hebben verstrekkende gevolgen voor starters op de woningmarkt. Vooral mensen zonder partner met een eigen inkomen maken nauwelijks nog kans op een huis. Verplegers, docenten, politieagenten en anderen met een modaal inkomen kunnen uit nog geen 10% van het huizenaanbod kiezen. En in de Randstad is het al helemaal bijna onmogelijk om […]

Zijn de problemen met de leegstand van kantoorpanden in Nederland echt opgelost?

Toen in 2008 de economische crisis begon ging het rap met de leegstand van gebouwen, met name bedrijfspanden. Toen Nederland een jaar of 7 later weer financieel opkrabbelde gingen bouwers enthousiast aan de slag om nieuwe gebouwen neer te zetten. Want die nieuwe gebouwen waren nodig voor al die startups en voor bedrijven die vanwege […]

29 november 2019

Stikstofcrisis doet vraag naar elektrische bouwmachines stijgen

De stikstofcrisis heeft heel wat teweeg gebracht in de bouwwereld. Zo is er een groeiende vraag naar elektrische bouwmachines. De vraag is zo groot dat hier bij lange na niet aan kan worden voldaan door leveranciers. Vooral zwaardere machines die gebruik maken van een elektromotor is nog schaars. Hybride machines zijn er al wel, en […]

Vanaf 2020 fors minder nieuwe woningen in Nederland

In 2019 werden in Nederland nog zo’n 560000 nieuwe woningen opgeleverd. Vanaf 2020 zal dat aantal fors lager liggen. Dat blijkt uit het aantal bouwvergunningen dat vanaf september 2019 is afgegeven. Door diverse oorzaken stagneert de aanvraag voor nieuwe vergunningen al een aantal maanden. Als gevolg daarvan zullen de doelstellingen voor nieuwbouw niet worden gehaald. […]

Amsterdam wil strengere regels voor onderverhuur vanwege toenemende overlast

In Amsterdam wordt menige woning gebruikt voor onderverhuur aan studenten. Dit is voor huiseigenaren zeer lucratief, omdat er voor een kamer een flinke huurprijs kan worden gevraagd vanwege de grote vraag naar kamers door met name studenten. Maar nu wil de gemeente deze vorm van onderverhuur aan banden leggen. De belangrijkste reden daarvoor is dat […]

22 november 2019

Krappe woningmarkt zorgt voor groeiend huisvestingsprobleem ouderen

De huisvesting van ouderen wordt een steeds groter probleem. Wanneer iemand niet meer ‘thuis’ kan wonen maar ook nog lang niet in aanmerking komt voor opname in een zorginstelling, rijst steeds vaker de vraag: Waar moet deze oudere wonen? Er zijn op veel plaatsen veel te weinig woningen die geschikt zijn voor senioren met gebreken […]