Resultaten met de tag: Vastgoedmarkt

14 oktober 2019

Stikstofkwestie drukt omzet bouwsector omlaag

De stikstofkwestie krijgt steeds meer effect op de bouwsector. Orderportefeuilles lopen terug en projecten stranden al in de voorbereidingsfase. Bouwbedrijven betalen een hoge prijs. Zij zorgen namelijk niet voor de hoogste uitstoot. Daarvoor zijn de industrie, landbouw en verkeer het meest verantwoordelijk. Inmiddels liggen al zo’n 18.000 bouw- en infraprojecten stil. Na de stikstofuitspraak van […]

Gemeenten ontvangen premie voor woningbouw

Het kabinet steekt €1 miljard in de premie voor woningbouw. Om dat geld zo goed mogelijk te besteden, komt er advies van alle kanten. Toch is dat niet nodig. Het is wel duidelijk hoe deze subsidie het beste ingezet kan worden: voor nieuwe woningbouwlocaties. Daaraan is namelijk een groot tekort, dat zorgt voor stijgende woningprijzen […]

Omzetting van starterskoopwoningen naar huurwoningen afgeremd

De samenstelling van de koop- en huursector is de laatste jaren drastisch veranderd. Duizenden koopwoningen zijn omgezet naar huurwoningen. Hierdoor is het aantal woningen in de koopsector in 2017 met 25.000 afgenomen. Daarnaast vindt er ook een tegengestelde beweging plaats: van huur naar koop. Deze ontwikkeling is de laatste jaren aan een opmars bezig. Goedkopere […]

Woningcorporaties staan op tegen verhuurderheffing

De Belastingdienst kan de komende tijd rekenen op veel bezwaarschriften van woningcorporaties. Daarmee protesteren zij tegen de verhuurderheffing, die sinds 2013 betaald moet worden. Deze heffing is volgens de corporaties strijdig met de Woningwet. Door deze verhuurderheffing betalen woningbouwverenigingen ieder jaar miljoenen euro’s belasting. Tegelijk stijgt het aantal woningzoekenden en is er te weinig geld […]

Amsterdamse huizenmarkt gaat richting zeepbel

De Amsterdamse huizenmarkt en ook andere grote steden binnen de eurozone lopen het risico in een vastgoedbubbel terecht te komen. Door de uiterst lage rentes zijn de prijzen namelijk huizenhoog gestegen. Hierdoor ontstaat een enorme overwaardering, die als gevaarlijk beschouwd kan worden. Volgens de laatste cijfers is de kans op een vastgoedbubbel het hoogst in […]

De prijs van een huis stijgt met gemiddeld ruim 7%

De stijging van de huizenprijzen lijkt nog lang niet af te vlakken. De gekte op de huizenmarkt houdt aan waardoor de prijzen in bepaalde regio’s met spectaculaire cijfers omhoog gingen. Gemiddeld steeg de prijs van een koopwoning in het afgelopen jaar met 7,2%. Gemiddeld wordt op dit moment een bedrag van 313.000 euro neergeteld voor […]

Erfpacht afkopen heeft minder effect dan verwacht op woningwaarde

De waardevermeerdering van een huis door het afkopen de erfpacht is minder dan gedacht. Gemeenten en wetenschappers verwachtten dat een woning zonder erfpacht aantrekkelijker zou worden. Dat blijkt dus tegen te vallen. In grote steden zijn veel woningen op gemeentegrond gebouwd. De eigenaren van zo’n woning moeten ieder jaar erfpacht betalen. Daarnaast kunnen ze de […]

Initiatief Rabobank voor ontwikkeling huurwoningen voor middeninkomens

De Rabobank heeft samen met zijn dochteronderneming Bouwfonds Property Development (BPD) het initiatief ontwikkeld om 15.000 betaalbare huurwoningen te gaan realiseren. Hiervoor is het BPD Woningfonds opgericht, dat in de komende 10 jaar voornemens is om huurwoningen voor middeninkomens te ontwikkelen. Deze woningen zullen een huurprijs krijgen tussen de 650 en 1250 euro per maand. […]

Aangescherpte regels provincies voor nieuwe bouwprojecten

Voor nieuwe bouwprojecten worden door de provincies nieuwe regels gehanteerd. Als een bouwproject kans wil maken op een vergunning van de provincie moet op voorhand duidelijk zijn dat de uitstoot van stikstof niet zal toenemen. Het gaat hierbij uiteraard vooral om bouwplannen in natuurgebieden. Aanvraag bouwvergunningen opgeschort Naar aanleiding van het besluit van de Raad […]

Prijzen nieuwbouwwoningen stijgen veel harder dan van bestaande bouw

De prijzen van nieuwbouwwoningen zijn het afgelopen jaar met gemiddeld 15% gestegen. Daarmee komt de prijs voor een nieuw gebouwd huis op gemiddeld tegen de 400.000 euro. Dat de prijs zo snel stijgt is verklaarbaar door hogere grondprijzen en ook hogere bouwkosten doordat vakbekwaam personeel lastiger te krijgen is. Ook is duurzaam bouwen duurder dan […]