Nieuws

Resultaten met de tag: Circulair

Decentrale overheden dringen aan op strengere bouwregels

6 februari 2024 Samenwerking met Nieuw Kabinet Provincies, gemeenten en waterschappen willen een actieve rol spelen bij de grote bouwopgaven en vragen om meer betrokkenheid vanuit het nieuwe kabinet. Ze benadrukken de noodzaak van stabiele financiering en vertrouwen vanuit Den Haag. Strengere Bouwvoorschriften voor Klimaatbestendigheid De koepelorganisaties roepen op tot aanvullende bouwvoorschriften voor klimaatbestendig bouwen. Ze pleiten voor […] Lees verder

Van kalkzandsteenpuin naar grondstof: doorbraak in Friesland

19 december 2023 In Friesland wordt kalkzandsteengranulaat nu officieel beschouwd als grondstof, een cruciale verschuiving die circulair kalkzandsteen een nieuwe impuls geeft. Met de helft van de Nederlandse woningen gebouwd met kalkzandsteen, is de beschikbaarheid van circulaire varianten beperkt. Meestal wordt kalkzandsteenpuin na sloop als afval behandeld. Recentelijk heeft de Omgevingsdienst Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) in […] Lees verder

Klimaatbeleid moet nu maar van de bedrijven komen

19 december 2023 Na de recente verkiezingen, gewonnen door een partij met beperkte aandacht voor langetermijndoelen, staat de uitvoering van toekomstgericht klimaatbeleid op losse schroeven. De Keuzewijzer Klimaat en Energie wijst op cruciale beslissingen voor het behalen van het doel van 55% CO2-reductie in 2050. Ondanks deze uitdagingen laten Nederlandse bedrijven, volgens de Nederlandse Innovatie Monitor, een afname […] Lees verder

Europese overeenkomst voor emissievrije gebouwen vanaf 2030

12 december 2023 Europese lidstaten en het Europees Parlement hebben een voorlopige goedkeuring verleend aan een wet die bepaalt dat alle nieuwe gebouwen in 2030 emissievrij moeten zijn, met een strengere eis van 2028 voor nieuwe overheidsgebouwen. Deze wet, onderdeel van het “Fit for 55”-pakket, streeft ernaar in 2050 emissievrij te zijn voor alle bestaande gebouwen in de […] Lees verder

Duurzaam bouwen met natuurvezels: een mogelijke revolutie in de bouwsector

4 december 2023 Richard Gosselink, senior onderzoeker bij Wageningen Food & Biobased Research, deel van de universiteit van Wageningen, heeft baanbrekend onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van bouwplaten gemaakt van natuurvezels uit riet, stro en snoeiafval. Met gebruikmaking van binderless technologie, zonder synthetische lijm, kan dit project een revolutie in de bouwsector teweegbrengen. Ontstaan van het idee Het […] Lees verder

Kingspan gaat de boer op met hennep

28 november 2023 Kingspan, een grote producent van isolatiematerialen, heeft een fabriek voor hennepisolatie overgenomen in Duitsland. De gevelproducent ziet in hennep een kans om de bouw duurzamer te maken. Waarom Kingspan voor hennep koos Kingspan koos voor hennep omdat het een duurzaam en CO2-neutraal materiaal is. Hennep groeit snel en neemt veel CO2 uit de lucht op. […] Lees verder

De berg windturbineafval: een groeiend probleem

28 november 2023 De almaar grotere windmolens vormen een onafzienbare toekomstige afvalberg. Vooral het recyclen van turbinebladen is een uitdaging. Verschillende technieken in ontwikkeling Er zijn verschillende technieken in ontwikkeling om turbinebladen te recyclen. Deense Vestas heeft een techniek ontwikkeld waarbij de bladen worden teruggebracht tot de oorspronkelijke bouwstenen. Iers Plaswire verwerkt de bladen tot hapklare brokken die […] Lees verder

Nederlandse bouwsector op weg naar biobased materialen

13 november 2023 Duurzame bouwmaterialen als speerpunt Het demissionaire kabinet in Nederland heeft plannen aangekondigd om de bouwsector de komende zeven jaar op grote schaal te laten overschakelen naar duurzame bouwmaterialen, zoals vlas en olifantsgras. Met een investering van 200 miljoen euro vanuit het Klimaatfonds wil de overheid het gebruik van biobased bouwmaterialen stimuleren en daarmee bijdragen aan […] Lees verder

Duurzame stedenbouw: van tunnelbekisting naar adaptief bouwen

8 november 2023 Evaluatie stedenbouwkundige kaders Tijdens een sessie in een Nederlandse stad werden de stedenbouwkundige kaders van een nieuwe wijk besproken. Het gesprek bracht de vraag naar voren of traditionele bouwmaterialen zoals baksteen nog de norm moeten zijn in Nederlandse steden. De evaluatie onthulde echter enkele verouderde keuzes, zoals vooringenomen straatwanden en beperkte duurzaamheidsambities. Behoefte aan vernieuwing […] Lees verder

‘Rijk, pak ook de regie op de industriële woningbouw’

2 november 2023 De verschuiving van traditioneel naar industrieel bouwen heeft aanzienlijke impact op de bouwsector, zowel binnen de partijen als in de samenwerking in de hele bouwketen. Dit vereist betere coördinatie tussen alle betrokken partijen, en regie kan helpen om deze afstemming te versnellen. De urgentie om dit aan te pakken is duidelijk, aangezien we ons in […] Lees verder