Nieuws

Resultaten met de tag: VvE-beheer

Uitdagingen bij het verduurzamen van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s)

22 februari 2024 Verduurzamingsplannen van VvE’s lijken voor 2050 moeilijk te realiseren door hoge kosten en bureaucratische rompslomp. Het onderzoek van RTL Nieuws toont aan dat ongeveer 1 op de 5 woningen deel uitmaakt van een VvE, waarbij collectieve besluitvorming bemoeilijkt wordt door verschillende factoren. Complex besluitvormingsproces De overgang naar aardgasvrije woningen tegen 2050 is een nationaal doel […] Lees verder

Strengere Eisen voor VvE-Beheerders: VEH Pleit voor Kwaliteitsstandaarden

24 januari 2024 De Vereniging Eigen Huis (VEH), een belangenorganisatie voor huiseigenaren, dringt aan op striktere eisen voor Vereniging van Eigenaren (VvE)-beheerders. Momenteel is het beroep van VvE-beheerder ongereguleerd, wat leidt tot variabele kwaliteit en gebrek aan professionaliteit. Certificering en Kwaliteitseisen VEH stelt dat de overheid kwaliteitseisen moet opleggen aan VvE-beheerders om professionaliteit te waarborgen. De voorgestelde veranderingen […] Lees verder

‘Meer dan helft verenigingen van eigenaren spaart te weinig’

4 december 2023 Uit gegevens van databedrijf Matrixian blijkt dat meer dan de helft van de verenigingen van eigenaren (VvE’s) in Nederland te weinig spaart voor groot onderhoud. Hoewel huizenbezitters de afgelopen jaren meer hebben bijgedragen aan de gezamenlijke pot, blijft deze achter bij de wettelijke normen. Dit heeft potentieel nadelige gevolgen voor huiseigenaren. Achterblijvende spaarniveaus Sinds 2018 […] Lees verder

Inventieve oplossing voor het plaatsen van laadpalen

10 april 2023 Het stroomnet in Nederland is overbelast. Enerzijds worden Nederlanders aangemoedigd om een elektrische auto te kopen. Anderzijds is er een tekort aan laadpalen. Het bedrijf Bouwinvest komt nu met een creatieve oplossing. Zij plaatsen batterij-units waar de laadpalen op kunnen worden aangesloten. Zo wordt het stroomnetwerk niet extra belast. In 2022 werden al 10 van […] Lees verder

Lager belastingtarief voor reserves van VvE’s

31 januari 2023 Verenigingen van Eigenaren gaan minder belasting betalen over hun reserves. De Belastingdienst mag ze niet zien als belegging. Dit geld moet, aldus een vonnis van het Gerechtshof, worden gezien als spaargeld. Daarvoor geldt een lager tarief. Deze uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden kan verstrekkende gevolgen hebben. Ongetwijfeld dat ook de Hoge Raad zich hierover nog […] Lees verder

Een goed functionerende VvE heeft vaak veel voeten in de aarde

23 januari 2023 Als bewoner van een appartement en soms ook van een rijtjeswoning heb je te maken met een VvE. De  Vereniging van Eigenaren neemt beslissingen over groot onderhoud, noodzakelijke reparaties en verbeteringen zoals verduurzaming. Maar makkelijk met het functioneren heeft een VvE het vaak niet. Lang niet alle bewoners staan te trappelen van enthousiasme bij alle […] Lees verder

Verduurzaming van appartementen stuit vaak op verzet bij VvE’s

17 januari 2023 De stijgende energiekosten zorgen ervoor dat ook eigenaren van een appartement willen verduurzamen. Maar hiervoor is een ruime meerderheid nodig van de leden van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Soms stuiten plannen op verzet omdat appartement eigenaren niet willen of kunnen investeren. Een oplossing kan zijn om de verduurzaming in kleine stappen te doen. Ook […] Lees verder

Extra woningen door splitsing van bestaande huizen

17 mei 2021 In Gelderland gaan gemeenten en provinciebestuur samenwerken om de splitsing van woningen mogelijk te maken. Op deze manier moeten zo’n 1.000 extra woningen worden gecreëerd, vooral bedoeld voor ouderen en starters. Er is een handreiking opgesteld aan de hand waarvan kan worden bepaald wat er nodig is om te bepalen of een huis voor woningsplitsing […] Lees verder

Politieke partij Nida pleit voor huurkoop van woningen voor starters

2 maart 2021 De op de islam gebaseerde politieke partij Nida pleit in Rotterdam voor het mogelijk maken van huurkoop van woningen. Met deze constructie wil de partij het voor een grotere groep mogelijk maken om een huis te kopen. Nu vallen mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning maar te weinig om een huis te […] Lees verder

Panden in de zorgsector wisselen in rap tempo van eigenaar

30 december 2019 In 2019 werd er voor 1,25 miljard euro aan vastgoed verhandeld in de zorgsector. Het gaat dan om ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Dat is een stijging van ruim 30% ten opzichte van 2018. Doordat er de komende jaren steeds meer ouderen bij komen, is investeren in vastgoed dat zich vooral op deze doelgroep richt een […] Lees verder