Lager belastingtarief voor reserves van VvE’s

31 januari 2023

Verenigingen van Eigenaren gaan minder belasting betalen over hun reserves. De Belastingdienst mag ze niet zien als belegging. Dit geld moet, aldus een vonnis van het Gerechtshof, worden gezien als spaargeld. Daarvoor geldt een lager tarief. Deze uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden kan verstrekkende gevolgen hebben. Ongetwijfeld dat ook de Hoge Raad zich hierover nog gaat buigen. Als de uitspraak van het Hof in stand blijft dan profiteren appartementseigenaren hier direct van. De Belastingdienst belast hun aandeel in het vermogen van de VvE nu als belegging. Maar gelden voor onderhoud en onvoorziene omstandigheden moeten worden gezien als spaargeld, als het aan de rechter ligt.

Fors lager tarief

De zaak werd aangespannen door een echtpaar en hun kinderen. Beide stellen kochten een woning en werden lid van de VvE. Vervolgens werden beide huishoudens belast voor hun aandeel in het vermogen van deze VvE. Er werd bezwaar gemaakt naar aanleiding van de vermogensrendementsheffing over 2018. De Belastingdienst belastte het aandeel in de VvE-reserve volgens het tarief voor ‘overige bezittingen à 5,38%. Nu het Hof uitspraak heeft gedaan moet dit vermogen worden belast volgens het tarief dat geldt voor bank- en spaartegoeden. Dit bedraagt slechts 0,12%. De rechter gaf als belangrijk argument dat deze gelden in vrijwel alle gevallen op een gewone betaal- of spaarrekening staan. Ze moeten immers op korte termijn kunnen worden aangesproken indien nodig. Van een hoog rendement is derhalve geen sprake volgens het Hof.

Lager belastingtarief voor reserves van VvE’s

Herziening overgangsregeling verwacht

Na een arrest van de Hoge Raad in 2017 zijn belastingbetalers gecompenseerd voor te veel betaalde vermogensrendementsbelasting. Voor de jaren 2020 en 2021 gelden de nieuwe regels, voor eerdere jaren moet de belastingplichtige bezwaar maken tegen de aanslag over box 3. Maar de Belastingdienst schaart het vermogen van een VvE vanaf 2023 opnieuw onder de categorie ‘beleggingen en overige bezittingen’ met dus het hoge tarief. Als de Hoge Raad meegaat in het oordeel van het Hof, dan kan deze zienswijze niet in stand blijven.

Gelijke behandeling huiseigenaren

De Vereniging van Eigenaren noemt het niet meer dan terecht dat deze regeling wordt aangekaart. Een huiseigenaar met een woning die niet onder een VvE valt, mag  ook sparen voor groot onderhoud. Dat spaargeld wordt niet belast alsof het ene belegging is. Waarom zou dat dan bij een appartementseigenaar anders zijn, aldus de VEH. Circa 60.000 belastingplichtigen die herstel hebben gekregen voor te veel betaalde rente kunnen een beroep doen op dit arrest. Wel moet nog worden afgewacht of het Ministerie van Financiën in cassatie gaat en zo ja wat dan het oordeel van de Hoge Raad is.

Bron: Het Financieele Dagblad