Administratief en financieel VvE-beheer

Om een VvE succesvol te kunnen beheren, zijn, naast juridische en bouwkundige kennis, competenties vereist wat betreft administratief en financieel beheer.

In deze module staat ten eerste het slim inrichten van de administratie van een VvE centraal. Er wordt stapsgewijs uitgelegd hoe men de administratie het best kan organiseren. Hierbij komt tevens het werken met het VvE webdossier aan bod, een systeem dat zowel voor de beheerder als de eigenaars vele voordelen biedt op het gebied van administratie en communicatie. Ten tweede zullen de financiële aspecten van een VvE de revue passeren. De noodzakelijke financiële basisbegrippen komen aan bod en de verplichtingen wat betreft de jaarrekening en het reserveringsfonds voor groot onderhoud worden besproken. Tot slot wordt in deze module ingegaan op de berekening omtrent het vaststellen van de periodieke bijdragen, de meerjaren onderhoudsbegroting en de functie van de kascommissie.

Doel

Het doel van deze module is om cursisten inzicht te geven in de juiste wijze van beheren op het gebied van administratie en financiën.

Inhoud

  • Inrichten van de administratie
  • Werken met het webdossier
  • Financieel rekenen
  • Functie van de kascommissie
  • Opstellen en beoordelen van de jaarstukken
  • Berekenen van periodieke bijdragen

Lessen