Cursus Administratief en financieel VvE-beheer

Hoewel de VvE met name vanuit praktisch oogpunt in het leven is geroepen, omvat de kern met name administratieve en financiële aspecten.

In de cursus Administratief en Financieel VvE-beheer gaan we in op de beste manieren om een VvE en haar administratie in te richten. We lopen stapsgewijs door het proces heen, en raken hierbij handige tools zoals het VvE webdossier: een systeem wat zowel voor de beheerder als de eigenaars ontzettend veel voordelen met zich meebrengt.

Daarnaast gaan we natuurlijk in op de financiële aspecten van de VvE en behandelen we veel basisbegrippen, verplichtingen van en aan de VvE, de jaarrekening en het reservefonds.

Tot slot kijken we naar de berekeningen om de periodieke bijdrage vast te stellen, de meerjaren-onderhoudsbegroting en de kascommissie.

Doel van deze cursus

Je leert in deze cursus Administratief en Financieel VvE-beheer hoe je de VvE zo goed mogelijk kunt inrichten vanuit administratief en financieel perspectief.

Inhoud

  • Inrichten van de administratie
  • Werken met het VvE webdossier
  • Financieel rekenen
  • De kascommissie
  • Opstellen en beoordelen van jaarstukken
  • Berekenen van periodieke bijdragen