Uitdagingen bij het verduurzamen van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s)

22 februari 2024

Verduurzamingsplannen van VvE’s lijken voor 2050 moeilijk te realiseren door hoge kosten en bureaucratische rompslomp. Het onderzoek van RTL Nieuws toont aan dat ongeveer 1 op de 5 woningen deel uitmaakt van een VvE, waarbij collectieve besluitvorming bemoeilijkt wordt door verschillende factoren.

Complex besluitvormingsprocesVolgens deskundigen zouden galerijflats brandveilig genoeg moeten zijn

De overgang naar aardgasvrije woningen tegen 2050 is een nationaal doel om CO2-uitstoot te verminderen. Dit vereist aanzienlijke isolatiemaatregelen en het vervangen van CV-ketels door warmtepompen of aansluiting op warmtenetten. Echter, binnen VvE’s blijkt dit een uitdagende taak vanwege de noodzaak tot unanieme besluitvorming over gemeenschappelijk bezit.

Juridische en procedurele complicaties

De verdeling van privé en gemeenschappelijk bezit en het naleven van de juiste procedures blijken struikelblokken. Een verandering aan het gebouw zonder correcte procedure kan resulteren in het verwijderen van duurzame installaties, zoals zonnepanelen.

Diverse belangen en financiële lasten

De diversiteit binnen VvE’s, met verschillende bewoners en financiële situaties, leidt tot spanningen en weerstand tegen verduurzaming. Senioren en bewoners met korte-termijnplannen ervaren de kosten als onaantrekkelijk en hebben geen interesse in hogere maandlasten.

Financiële uitdagingen en subsidies

Het verduurzamen is kostbaar en de meeste VvE’s beschikken niet over voldoende financiële middelen. Subsidies vanuit het Nationaal Warmtefonds en de RVO worden wel aangeboden, maar de aanvraagprocedures zijn complex en de terugbetaling belast de maandlasten.

Wetgevende maatregelen voor verandering

Demissionair minister Hugo de Jonge erkent de traagheid van het verduurzamingsproces en plant wetswijzigingen in 2026 om besluitvorming te vergemakkelijken. Echter, er wordt geen extra financiering toegezegd.

Het verduurzamen van VvE’s blijft een complexe uitdaging die een integrale aanpak en ondersteuning vanuit de overheid vereist om de klimaatdoelstellingen te halen.

Bron: rtlnieuws.nl