Nieuws

Resultaten met de tag: Duurzaamheid

Stedin investeert fors meer, maar netcongestie neemt toe

29 februari 2024 Netbeheerder Stedin heeft in 2023 fors meer geïnvesteerd in gas- en elektriciteitsnetten, maar ondanks die investeringen is de netcongestie toegenomen. Investeringen en capaciteitsuitbreiding Stedin investeerde 832 miljoen euro, 17% meer dan in 2022. Het energienet werd uitgebreid met 513 miljoen voltampère aan capaciteit, genoeg voor een stad ter grootte van Rotterdam. Er werden 266 nieuwe […] Lees verder

Onderzoekers: stikstofplannen overheid schieten tekort

29 februari 2024 De stikstofplannen van de overheid zijn niet toereikend om de beoogde doelen voor natuur, stikstof, klimaat en water te halen. Dat concludeert een nieuw rapport van onderzoeksinstituten, waaronder het Planbureau voor de Leefomgeving. Meer maatregelen nodig De huidige plannen, met onder meer nieuwe mestregels en het uitkopen van boeren, zijn onvoldoende. Boeren zullen veel meer […] Lees verder

Kritiek op ‘Mpg-Route’ De Jonge: “Dit is in strijd met zijn eigen beleid”

29 februari 2024 De voorstellen van minister De Jonge om de regels voor duurzaam bouwen aan te passen, stuiten op veel kritiek. Architecten, bouwers en overheden vrezen dat de plannen houtbouw en biobased bouwen frustreren. De 19-route De Jonge wil het aantal milieuaspecten waar bouwmaterialen op beoordeeld worden verhogen van 11 naar 19. Dit gaat verder dan Europa […] Lees verder

Corporaties te laat met isoleren en verduurzamen

29 februari 2024 Volgeboekte aannemers dreigen planning corporaties te dwarsbomen Corporaties zijn te laat begonnen met het uitvragen van offertes voor hun verduurzamingsplannen, waardoor ze mogelijk hun deadlines niet gaan halen. Aannemers en installateurs zijn overbezet en kunnen de vraag amper aan. Capaciteitsprobleem bij aannemers De oorzaken van de vertraging zijn complex. Aannemers kampen met een personeelstekort, waardoor […] Lees verder

Wachtlijsten stroomnet staan vol met ‘zombieaanvragen’

26 februari 2024 De groeiende wachtlijsten voor stroomnet-aansluitingen worden verstoord door bedrijven die mogelijk geen daadwerkelijke aansluiting nodig hebben, wat resulteert in verspilling van middelen en vertroebelde investeringsbeslissingen. Netbeheerders willen meer autoriteit om deze ‘zombieaanvragen’ te verwijderen. Toename van aanvragen: een zorgwekkende trend Het aantal bedrijven op de wachtlijst voor een nieuwe of zwaardere stroomnet-aansluiting is gestegen van […] Lees verder

Gemeenten krijgen geld voor inzet elektrische bouwmachines

26 februari 2024 Stimulans voor emissieloos bouwen: geld voor gemeenten Het kabinet heeft aangekondigd lagere overheden te belonen die elektrische bouwmachines voorschrijven in hun aanbestedingen. Tot 2029 is er een bedrag van 180 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze initiatieven. Populariteit van emissieloos bouwen Hoewel emissieloos bouwen steeds populairder wordt, constateert de regering dat het nog niet voldoende […] Lees verder

‘Verduurzamen huis kan leiden tot tweedeling’

22 februari 2024 De verduurzaming van huizen kan voor mensen met een laag inkomen onbetaalbaar worden, vooral wanneer zij goedkopere, kwetsbare woningen aanschaffen die gevoelig zijn voor klimaatrisico’s zoals wateroverlast en funderingsschade. Dit kan een tweedeling in de samenleving veroorzaken, waarschuwen drie Nederlandse banken. Impact op regionale en individuele niveaus Volgens een gezamenlijk rapport van ING, Rabobank en […] Lees verder

Experts bezorgd over herzieningen in Mpg: “Weinig helderheid over impact op bouwmaterialen”

22 februari 2024 De voorgestelde wijzigingen in de Milieuprestatie gebouwen (Mpg) zullen de milieu-impact van materialen veranderen, maar experts hebben twijfels over de berekeningen. Aanpassingen in de Mpg-regels Vanaf 2025 ondergaat de Mpg aanzienlijke wijzigingen, waaronder een aparte eis voor kleine woningen en meer milieueffecten die worden meegenomen in de berekening. Deze veranderingen zijn bedoeld om beter aan […] Lees verder

Plotseling voldoen veel kantoren aan labelplicht

22 februari 2024 In verschillende Nederlandse gemeenten is een opvallende toename te zien in het aantal kantoren dat voldoet aan de labelplicht voor energie-efficiëntie. Gemeenten rapporteren indrukwekkende percentages van kantoren die voldoen aan de eis van minimaal label C. Succes in het Noordzeekanaalgebied en andere gemeenten Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) meldt dat maar liefst 96 procent van de […] Lees verder

Uitdagingen bij het verduurzamen van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s)

22 februari 2024 Verduurzamingsplannen van VvE’s lijken voor 2050 moeilijk te realiseren door hoge kosten en bureaucratische rompslomp. Het onderzoek van RTL Nieuws toont aan dat ongeveer 1 op de 5 woningen deel uitmaakt van een VvE, waarbij collectieve besluitvorming bemoeilijkt wordt door verschillende factoren. Complex besluitvormingsproces De overgang naar aardgasvrije woningen tegen 2050 is een nationaal doel […] Lees verder