Nieuws

Resultaten met de tag: Duurzaamheid

Stijgende prijzen voor grondstoffen zorgen voor stagnatie van woningbouwprojecten

27 juli 2021 De woningbouw verloopt al niet vlot in Nederland en nu komen er nog extra problemen bij. Kampten aannemers al met een gebrek aan geschoold personeel, nu worden ook de grondstoffen nog eens fors duurder. Deels wordt dit veroorzaakt doordat vanwege corona veel fabrieken stil lagen. Ook is er steeds meer vraag naar bouwmaterialen. Niet alleen […] Lees verder

Rapport: de klimaatdoelstellingen voor 2030 staan zwaar onder druk

13 juli 2021 Uit een onlangs verschenen rapport blijkt dat de klimaatdoelstellingen die Nederland heeft ernstig onder druk staan. Het doel is om de uitstoot van CO2 in 2030 terug te dringen tot maximaal 15,3 miljoen ton. Met de huidige stand van zaken en voorgenomen maatregelen wordt deze doelstelling bij lange na niet gehaald. Het van het gas […] Lees verder

Bouwen met circulair beton krijgt langzaam voet aan de grond

13 juli 2021 Circulair bouwen heeft de toekomst. Bij het slopen van een pand moeten zoveel mogelijk onderdelen en materialen worden hergebruikt. Alleen circulair bouwen met beton wil nog niet goed van de grond komen. Dat is best zorgelijk, want de productie en verwerking van beton drukt een zwaar stempel op de CO2 uitstoot. Langzaam maar zeker komen […] Lees verder

Komt er een nieuwe stad in Flevoland met 50.000 woningen?

29 juni 2021 Er worden op allerlei fronten plannen ontwikkeld om meer woonruimte in Nederland te creëren Eén van die plannen gaat ver, namelijk de stichting van een compleet nieuwe stad in Flevoland, Eemvallei Stad. Als het aan projectontwikkelaars, woningcorporatie De Alliantie en bouwer Heijmans ligt worden er in deze nieuwe stad 50.000 woningen gebouwd. Het te ontwikkelen […] Lees verder

Economisch Instituut voor de Bouw pleit voor verantwoord bouwen in het groen

29 juni 2021 Bouwen in het groen ligt in Nederland al jaren onder vuur. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) presenteerde in juni 2021 een rapport genaamd Ruimtelijke Ordening en Bouwlocaties’. Hierin wordt onder meer gepleit voor verantwoord bouwen op locaties die nu nog alleen natuurgebied bevatten. Nederland klakkeloos volbouwen en al het groen opgeven is natuurlijk […] Lees verder

Waterbouwer Van Aalsburg ziet kansen met alternatieve bouwmaterialen

23 juni 2021 Bouwen is een flinke uitdaging de laatste jaren. Er is een tekort aan vakbekwaam personeel en er is een groeiend tekort aan bouwmateriaal. Maar er zijn ook bedrijven die juist kansen zien. Waterbouwbedrijf Van Aalsburg, gerund door enthousiaste broers, zwagers en neven merkt dat ere meer belangstelling komt voor hun alternatieve materialen. De schaarste en […] Lees verder

Amsterdam investeert miljoenen in duurzaam bouwen en extra werkgelegenheid

23 juni 2021 De gemeente Amsterdam heeft besloten om een budget van totaal 78 miljoen euro beschikbaar te stellen om Amsterdam te verduurzamen. Corporaties kunnen subsidie krijgen voor bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen. De ambitie is om in de komende ruim 2 jaar zo’n 32.000 zonnepanelen te plaatsen. Het gaat daarbij vooral om lastige panden met kleine daken […] Lees verder

Veel winst te halen met circulariteit op bedrijventerreinen

15 juni 2021 Circulariteit op bedrijventerreinen is een thema waar steeds meer aandacht voor komt. Het gaat daarbij niet alleen om het circulair bouwen maar ook om consumeren, transporteren en produceren van grondstoffen. Jaarlijks wordt de Circulair Design Award uitgereikt. Het is soms goed zoeken naar genomineerden. Langzaam maar zeker komen er meer initiatieven die verder gaan dan […] Lees verder

Verduurzaming zorgt voor forse investeringen in Nederlandse huizen

15 juni 2021 Ondanks dat vaak wordt gesuggereerd dat Nederlanders zich onvoldoende bewust zijn van de noodzaak worden er flinke investeringen gedaan in de verduurzaming van de eigen woning. In 2020 werd er voor 8,1 miljard aan verduurzamende maatregelen uitgegeven. Het ging daarbij vooral om verwarming en isolatie. Hieraan werd zo’n 90% van de investeringen besteed. Daarnaast werd […] Lees verder

Het Eco Stack Building combineert fundering met duurzaam klimaatbeheer voor gebouwen

1 juni 2021 Er wordt voortdurend gezocht naar oplossingen voor het verduurzamen van gebouwen. Ook bij nieuwbouw wordt hier uiteraard over nagedacht. Het Eco Stack Building is hier een mooi voorbeeld van. Het gebouw wordt bovenop een Ecovat geplaatst dat in beton is gegoten. Om het risico op overbelasting te vermijden heeft het pand een binnenplaats. Heet koel- […] Lees verder