Nieuws

Resultaten met de tag: Duurzaamheid

Lang niet alle nieuwbouwhuizen zijn aardgasvrij

4 augustus 2020 Het initiatief klonk zo mooi: in 2018 werd een wet aangenomen waarin werd afgesproken dat nieuwbouwhuizen geen aardgasaansluiting meer zouden krijgen. Maar de praktijk wijst uit dat anno 2020 nog steeds zo’n 15% van alle nieuwbouwwoningen op het aardgasnet wordt aangesloten. Uit recent onderzoek blijkt dat het aantal aardgasaansluitingen in Limburg het grootst is, zo’n […] Lees verder

Het belang van energielabels voor woningen

14 juli 2020 Iedere woning heeft sinds een aantal jaren een energielabel. Het label werd voorlopig vastgesteld op basis van de informatie uit het kadaster, zoals oppervlakte en bouwjaar van de woning. Hierdoor werd het label over het algemeen lager vastgesteld dan eigenlijk zou moeten. Er werd immers geen rekening gehouden met verduurzaming. Veel huiseigenaren legden de vaststelling […] Lees verder

Nederland zou warmer moeten lopen voor biobased bouwen

14 juli 2020 Biobased bouwen heeft al een hele poos geleden zijn intrede gedaan. Maar er wordt nog steeds niet massaal toegepast. Als er in Nederland wordt gebouwd dan gebeurt dat in verreweg de meeste gevallen met traditionele en dus vervuilende materialen. Waarom de nieuwe manier van bouwen niet van de grond komt, vroeg het VPRO programma Tegenlicht […] Lees verder

Bouwen met hout de juiste keuze?

3 juli 2020 Circulair bouwen van huizen, dus met gebruik van materialen die recyclebaar zijn, is hot. Bouwen met hout is een mogelijkheid, en producenten van houten panelen en onderdelen voor woningen, maar ook voor kantoren merken dat er sprake is van een toenemende vraag. Zowel kleine als grote woningcorporaties tonen steeds meer interesse voor bouwen met hout. […] Lees verder

Fries dorp gaat van het gas met behulp van aquathermie

29 juni 2020 In het Friese dorp Heeg wil men van het aardgas af door gebruik te maken van het nabijgelegen meer. Door middel van aquathermie kan gebruik worden gemaakt van zowel de warmte als het afkoelend vermogen van het water. In het dorp is al ervaring opgedaan, want de plaatselijke watersportvereniging maakt al jaren gebruik van het […] Lees verder

Huizen in Uithoorn proeftuin voor verwarmen met waterstof

26 juni 2020 Een blok van 14 woningen in een wijk in Uithoorn wordt door Stedin overgezet van verwarming met aardgas op verwarming met waterstof. Met dit project willen de betrokken partijen ervaring opdoen met deze manier van verwarmen als voorbereiding op de energietransitie waar alle woningen op termijn mee te maken gaan krijgen. De huizen zijn tijdens […] Lees verder

Natuurinclusief bouwen moet de toekomst worden in Nederland

26 juni 2020 Natuurorganisaties, wetenschappers en bouwbedrijven pleiten vorig jaar in een brief aan de ministers Ollongren, Schouten en Van Nieuwenhuizen voor ‘natuurinclusief bouwen’. Dit houdt in dat er bij bouwprojecten nadrukkelijk rekening wordt gehouden met groenvoorziening en dat er op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier wordt gebouwd. De 3 ministers hebben in een reactie op de notitie […] Lees verder

Versoepeling stikstofnormen moet de bouwsector tegemoetkomen

23 juni 2020 De stikstofnormen voor de bouw hebben gezorgd voor veel problemen. Projecten moesten worden stilgelegd, waardoor de kosten fors opliepen. Van een deel van deze projecten was en is het onzeker of ze ooit kunnen worden voltooid. Toen kwam daar ook nog eens de coronacrisis bij. De nu lopende projecten die geen last hebben van de […] Lees verder

Een onzuinig huis betekent een lagere hypotheek bij Triodos Bank

23 juni 2020 De om zijn duurzame beleid bekend staande Triodos Bank heeft besloten dat voor een woning met een energielabel C of lager nog maar 90% van de maximale hypotheek kan worden geleend. Koop je een woning met label A of B dan kun je juist 106% lenen. Hiermee wil Triodos het verduurzamen van woningen stimuleren. Triodos […] Lees verder

Wat zijn de kansen op een groenere maatschappij na de coronacrisis?

17 juni 2020 Nu het hele land in intelligente lockdown zat en daar ondertussen langzaam uit krabbelt, wordt de roep om een ‘groen herstel van de economie’ steeds luider. Dit is een ideale kans om klimaatmaatregelen te nemen nu de maatschappij grotendeels stil heeft gelegen en weer opnieuw moet worden opgestart. En er liggen ook zeker kansen. Maar […] Lees verder