Resultaten met de tag: Duurzaamheid

6 juni 2019

Verduurzaming kantoorpanden wordt zichtbaar in taxatierapport

Niet alleen woningen maar ook bedrijfspanden worden verduurzaamd. Zonnepanelen, isolatie en andere maatregelen moeten ervoor zorgen dat een kantoorpand minder energie nodig heeft voor verwarming. De waardestijging die dit soort maatregelen met zich meebrengt wordt nu zichtbaar in het taxatierapport. De ING bank en een aantal grote taxatiekantoren hebben hiervoor een modelrapport ontwikkeld. Het model […]

Aanleg van warmtenetten in Nederland vraagt kennis van over de grens

In de komende 10 jaar worden nog eens zo’n 750.000 woningen aangesloten op een warmtenet. Een verdubbeling ten opzichte van het huidige aantal. Dit biedt natuurlijk mooie kansen voor Nederlandse bedrijven. Maar het ontbreekt in sommige gevallen aan noodzakelijke kennis om de aanleg en uitrol van deze warmtenetten in goede banen te leiden. Daarvoor is […]

Alle woningen van het gas af – nog een lange weg te gaan

De ambitie ligt hoog: Uiterlijk in 2022 moeten zo’n 100.000 woningen worden verduurzaamd en ‘van het gas af’. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Er liggen nog heel wat obstakels in de weg om die doelstelling te bereiken. In Rotterdam doet woningcorporatie Woonbron zijn best om sociale huurwoningen te verduurzamen. Zo wordt het appartementencomplex […]

Hoe Nederland na 2030 verder gaat zonder aardgas

Nederland heeft tientallen jaren kunnen profiteren van de aardgasvoorraden in Groningen. Dat is jarenlang goed gegaan, totdat de eerste aardbevingen in Noord-Nederland werden waargenomen en er in de loop van de tijd steeds meer huizen en andere panden beschadigd raakten. Dat er wat moet gebeuren is duidelijk. De regering is voornemens om vanaf 2030 te […]

17 mei 2019

Biofilie, het nieuwe modewoord in de architectuur

Bouwen in harmonie met de natuur. Het spreekt veel mensen aan en daarom zijn er steeds meer architectenbureaus die zich hierop toeleggen. Biofilie, wordt het ook wel genoemd. De bekende architect Boris Zeisser legt zich hier in het bijzonder op toe. Hij studeerde aan de TU Delft en bezocht Fallingwaters, een beroemd architectonisch hoogstandje uit […]

13 mei 2019

Goed nieuws voor verduurzamers: Subsidie zonnepanelen blijft voorlopig bestaan

In het regeerakkoord was afgesproken dat de zogenaamde ‘salderingsregeling’ voor bezitters van zonnepanelen zou worden afgeschaft. Maar onder druk van de algemene opinie hierover heeft het kabinet nu besloten om deze regeling toch voorlopig te laten bestaan. Hierdoor krijgen bezitters van zonnepanelen een korting op hun energierekening. Daarmee wordt het plaatsen of laten plaatsen van […]

Alleen nog schone auto’s welkom in Amsterdam vanaf 2030

De gemeente Amsterdam zorgde voor opschudding door aan te kondigen dat auto’s op benzine of diesel vanaf 2030 worden geweerd uit de stad. Doel is uiteraard het milieu, schonere lucht inde binnenstad. Dit staat in het “Actieplan schone lucht” dat Amsterdam onlangs presenteerde. Om het voor auto’s op stroom haalbaar te maken om hun auto […]

29 april 2019

Oordeel rechtbank Amsterdam: van het gas af mag niet zomaar

Bewoners van de Wegener Sleeswijkbuurt in Amsterdam stapten naar de rechter toen de woningcorporatie waarvan zij hun huis huren plannen presenteerde om de wijk van het gas af te halen. Verduurzaming is prima, en het is ook een klimaatdoel, maar dit mag niet leiden tot forse stijging van de woonlasten. Het gaat om 156 woningen […]

18 april 2019

Hergebruik van gebouwen moet in de toekomst verspillen van grondstoffen voorkomen

Gebouwen moeten in de toekomst net zo worden gebouwd als auto’s, vinden sommige vooruitstrevende projectontwikkelaars. Een auto wordt als hij wordt afgedankt uit elkaar gehaald en diverse onderdelen worden hergebruikt. Wat overblijft wordt op een duurzame manier vernietigd. Dat moet voor gebouwen ook gaan gelden om de verspilling van grondstoffen zoveel mogelijk te voorkomen. De […]

3 april 2019

Conclusie PBL: De sector Bebouwde Omgeving zal klimaatdoel in 2030 niet halen

In 2030 moeten alle woningen voldoen aan de duurzaamheidseisen die in het klimaatakkoord staan. Althans, dat wil de regering. Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving hebben hun twijfels over de haalbaarheid van dat streven. Het doel is om een reductie van 3,4 megaton aan CCO2 uitstoot te realiseren. Maar de verwachting is […]