Resultaten met de tag: Duurzaamheid

5 december 2019

Groene daken moeten het straatbeeld gaan bepalen de komende decennia

In de komende jaren zullen er in de stad steeds meer groene daken bij komen is de verwachting. Een recent onderzoek naar de ecologische waarde van groene daken, in opdracht van de gemeente Den Haag, moet hier meer duidelijkheid over geven. De mogelijkheden voor een groen dak zijn natuurlijk beperkt. In tegenstelling tot het ‘maaiveld’ […]

Zijn de problemen met de leegstand van kantoorpanden in Nederland echt opgelost?

Toen in 2008 de economische crisis begon ging het rap met de leegstand van gebouwen, met name bedrijfspanden. Toen Nederland een jaar of 7 later weer financieel opkrabbelde gingen bouwers enthousiast aan de slag om nieuwe gebouwen neer te zetten. Want die nieuwe gebouwen waren nodig voor al die startups en voor bedrijven die vanwege […]

29 november 2019

Stikstofcrisis doet vraag naar elektrische bouwmachines stijgen

De stikstofcrisis heeft heel wat teweeg gebracht in de bouwwereld. Zo is er een groeiende vraag naar elektrische bouwmachines. De vraag is zo groot dat hier bij lange na niet aan kan worden voldaan door leveranciers. Vooral zwaardere machines die gebruik maken van een elektromotor is nog schaars. Hybride machines zijn er al wel, en […]

22 november 2019

De slimme lantaarnpaal moet het straatbeeld in Rotterdam gaan bepalen

De uitrol van 5G, supersnel internet voor iedereen, zal ervoor gaan zorgen dat er weer extra antennes moeten worden geplaatst op daken van gebouwen. En vergeet de energietransitie niet. We moeten ‘van het gas af’ maar daar moeten wel alternatieven voor terugkomen. Het gevaar bestaat dat er een wildgroei aan kastjes en andere voorzieningen in […]

18 november 2019

De noodknop middenhuur van minister Ollongren gaat in de ijskast

Minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken had een ambitieus plan bedacht om de huren in de vrije sector binnen de perken te houden, de noodknop middenhuur. Deze maatregel moest voorkomen dat de huren van woningen tot 1000 euro huur per maand te hard zouden stijgen. Deze plannen stuitten gelijk al op de nodige bedenkingen. Beleggers […]

Is groene hoogbouw in de steden het antwoord op de klimaatproblemen?

De Italiaanse architect Stefano Boeri is beroemd geworden me zijn verticale bossen in de stad. Op zijn initiatief verrees in Milaan het Bosco Verticale, een beboste toren die ervoor moest zorgen dat er meer groen in de steden komt waardoor de klimaatproblemen deels te lijf gegaan kunnen worden. Ook in Nederland vindt zijn plan navolging. […]

Bouwers kunnen geld verdienen door hergebruik van oud beton

Een bedrijf in Zaandam heeft een gat in de markt ontdekt. De firma legt zich namelijk toe op het recyclen van beton. Mits op de juiste manier bewaard en verwerkt kan dit namelijk geld opleveren. Het bedrijf heeft een machine ontwikkeld die de brokken beton terugbrengt tot wat het was: zand, cement en grind. Tot […]

11 november 2019

Hoe gaan we wonen en leven in de toekomst?

Wie de Dutch Design Week in Eindhoven heeft bezocht heeft daar ongetwijfeld ook kennisgemaakt met het nieuwste bouwmateriaal: schimmel. Niet dat we straks wonen in huizen die gemaakt zijn van elfenbankjes. Mycelium is een schimmel, mits het op de juiste manier wordt gekweekt, dat geschikt is om mee te bouwen. Mycelium moet bestaande bouwmaterialen in […]

Overheid neemt het voortouw met plaatsing zonnepanelen op gebouwen

De overheid wil duidelijk een voorbeeldrol nemen in het gebruik van zonne-energie. Daarom worden er op steeds meer panden van de overheid zonnepanelen geplaatst om hiermee geheel of gedeeltelijk in de energiebehoefte te kunnen voorzien. Dat er naar andere bronnen moet worden gezocht om fossiele brandstof te vervangen in de toekomst is duidelijk. Zonne-energie maakt […]

Overheid geeft het goede voorbeeld met verduurzaming

De Rijksoverheid heeft besloten om vanaf nu bij alle inkoop en aanbesteding de nadruk te leggen op verduurzaming. Daarbij neemt de overheid het risico voor lief dat dit kan leiden tot stijging van de kosten. Het beleid wordt overal doorgevoerd. Zowel bij de aanbesteding voor kantoren en wegen als voor de inkoop van kantoorartikelen voor […]