Nieuws

Resultaten met de tag: Risico’s

Verzakking: een nationaal probleem vereist een nationale oplossing

21 mei 2024 Verzakking: niet alleen een probleem voor mevrouw Jansen Mevrouw Jansen kocht onlangs een woning, maar ontdekte later scheuren in het fundament. De herstelkosten bedragen maar liefst €70.000, een onmogelijke opgave voor haar. De oorzaak: verzakking door een te lage grondwaterstand. Een klimaatlabel zou haar woning onverkoopbaar maken, terwijl ze al geconfronteerd wordt met onbetaalbare herstelkosten. […] Lees verder

Regels brandveiligheid schieten tekort bij verduurzaamde woningen en snellere bouwmethoden

6 mei 2024 Het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV) onderzocht recente branden in woningcomplexen en ontdekte dat de huidige bouwkundige brandveiligheidsregels niet adequaat zijn in het licht van moderne trends zoals verduurzaming en snelle bouwmethoden. Branden onder de loep Het NIPV analyseerde drie brandincidenten, waarbij opviel dat de brand zich onvoorspelbaar verspreidde via gevels of daken, waardoor […] Lees verder

Nederlandse waterproblematiek: een groeiende uitdaging

2 mei 2024 Klimaatverandering en waterbeheer Het rapport Deltascenario’s 2024, recent gepubliceerd, wijst op toenemende moeilijkheden in het beschermen van Nederland tegen overstromingen en het garanderen van voldoende zoet water. De klimaatverandering brengt nattere winters, drogere zomers en extremer weer met zich mee, terwijl de bevolking en economie groeien. Dit leidt tot structurele knelpunten in verschillende regio’s van […] Lees verder

Nog steeds geen strengere brandveiligheidseisen voor seniorencomplexen

25 maart 2024 Recente tragische branden, zoals die in Valencia en Duitsland, onderstrepen de noodzaak van effectieve brandveiligheidsmaatregelen voor seniorencomplexen. In Nederland gelden echter nog steeds dezelfde standaard brandveiligheidseisen voor alle woningen, zonder specifieke maatregelen voor seniorenappartementen. Zorgen over verlopen rookmelders in Eindhovens complex Bewoners van een seniorencomplex in Eindhoven uiten hun bezorgdheid over de brandveiligheid van hun […] Lees verder

Advies: 30% subsidie nodig voor herstel verzakkende huizen

5 maart 2024 425.000 huizen met funderingsproblemen De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) waarschuwt voor een ‘funderingscrisis’ in Nederland. Er zijn 425.000 gebouwen met funderingsproblemen door een slappe ondergrond, droogte of overstromingen. Als er niet wordt ingegrepen, kan het totale schadebedrag oplopen tot €54 mrd. Subsidie van 30% De Rli adviseert de overheid om subsidies van […] Lees verder

Ophef bij asbestsanering Museum Boijmans

5 februari 2024 De asbestsanering van museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam heeft veel ophef veroorzaakt vanwege de hoge kosten en mogelijke misstanden. Dit artikel onderzoekt de rol van betrokken partijen, waaronder het sloopbedrijf Van Liempd, bij dit omstreden project. Betrokken partijen en prijsopgave Het artikel begint met de rol van projectleider Ruud, die betrokken was bij de […] Lees verder

Wateroverlast en droogte beïnvloeden huizenmarkt in Nederland

8 januari 2024 Structurele problemen en sluiting van Oranjesluizen De aanhoudende wateroverlast in Nederland veroorzaakt niet alleen directe problemen, zoals het sluiten van de Oranjesluizen bij Amsterdam door Rijkswaterstaat, maar wordt ook gezien als een structureel probleem dat de huizenmarkt onder druk zet. Regionale maatregelen en toenemende risico’s Verschillende regio’s, waaronder Volendam, Hoorn, Leerdam, Meppel, en Maastricht, ondervinden […] Lees verder

Zorgen over funderingsschade nemen toe: significante toename meldingen in 2023

8 januari 2024 Groeiende bezorgdheid bij huizenbezitters Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) signaleert een snelle toename van zorgen onder huizenbezitters over de impact van schommelende grondwaterstanden op hun woningfunderingen. Het aantal meldingen bij het KCAF is in 2023 met 25% gestegen, waarbij zowel huizen op houten palen als op gemetselde muurtjes kwetsbaar blijken. Toenemende aandacht van politici […] Lees verder

Klimaatadaptatie: samenwerking tussen verzekeraars en waterschappen

8 januari 2024 De gezamenlijke inspanningen van verzekeraars en waterschappen om Nederland te behoeden voor klimaatschade worden belicht. Terwijl het kabinet zich op toekomstige klimaatschade moet richten, benadrukken zij de noodzaak van preventie en samenwerking. Gezamenlijke aanpak Verzekeraars en waterschappen slaan de handen ineen om het belang van klimaatadaptatie te benadrukken. De directeur van het Verbond van Verzekeraars, […] Lees verder

Wonen aan het water: populair ondanks overstromingsrisico’s

8 januari 2024 Overstromingen in Valkenburg: langdurige gevolgen Meer dan tweeënhalf jaar na de overstromingen in Valkenburg worstelen de inwoners nog steeds met schadeafwikkeling en onzekerheid. De stortregens in juli 2021 zetten duizenden huizen onder water, waardoor bewoners in overstromingsrisicogebieden nieuwe verzekeringen moeten afsluiten en preventieve maatregelen moeten nemen. Burgemeester Daan Prevoo pleit voor structurele oplossingen, zoals het […] Lees verder