Nieuws

Resultaten met de tag: Wonen

Kattenbroek, de wilde droom van Ashok Bhalotra

10 juni 2024 Een uniek ontwerp voor Amersfoort In de jaren tachtig werd Amersfoort aangewezen als groeigemeente, wat betekende dat er 17.000 woningen moesten worden gebouwd. Fons Asselbergs, de PvdA-wethouder van Volkshuisvesting, wilde echter geen standaard bloemkoolwijk. Hij streefde naar een geïntegreerde, harmonieuze en humane wijk waar sociale en koopwoningen naast elkaar zouden staan. Ashok Bhalotra (1943-2022), een […] Lees verder

Huurder en verhuurder niet gebaat bij verwarring rondom huurverhoging

23 mei 2024 Onrechtvaardige huurverhogingen? De Hoge Raad buigt zich over de vraag of verhuurders van vrijesectorwoningen de afgelopen jaren op een eerlijke en transparante manier de huren hebben verhoogd. Lagere rechters oordeelden in verschillende zaken dat grote verhuurders te hoge huren hebben gerekend, wat mogelijk leidt tot miljarden euro’s aan terugbetalingen aan huurders. Onzekerheid en financiële pijn […] Lees verder

Verzakking: een nationaal probleem vereist een nationale oplossing

21 mei 2024 Verzakking: niet alleen een probleem voor mevrouw Jansen Mevrouw Jansen kocht onlangs een woning, maar ontdekte later scheuren in het fundament. De herstelkosten bedragen maar liefst €70.000, een onmogelijke opgave voor haar. De oorzaak: verzakking door een te lage grondwaterstand. Een klimaatlabel zou haar woning onverkoopbaar maken, terwijl ze al geconfronteerd wordt met onbetaalbare herstelkosten. […] Lees verder

Gemeente Den Haag wil dat expats huisvesting regelen voordat ze komen

21 mei 2024 Expats drukken huurprijzen omhoog De gemeente Den Haag wil de instroom van expats, internationale studenten en arbeidsmigranten beperken. Werkgevers moeten voortaan garanderen dat hun werknemers gehuisvest zijn voordat ze naar de stad komen. Wethouder Martijn Balster (Wonen) wil hiermee voorkomen dat de woningmarkt nog verder ontoegankelijk wordt voor eigen bewoners. Expats verdringen bewoners met midden- […] Lees verder

Huurders vechten vaker tegen hoge servicekosten

21 mei 2024 De Huurcommissie constateert een toename in het aantal zaken over servicekosten. In 2023 waren er 60% meer zaken dan in 2022, met name rondom “moedwillig hoge” kosten bij grote wooncomplexen. Onterecht hoge kosten Verhuurders, met name van grote wooncomplexen, vragen geregeld te hoge servicekosten. Dit blijkt uit zaken die bij de Huurcommissie zijn aangespannen. In […] Lees verder

Minister De Jonge’s grip op woningbouw verzwakt door kabinetsval

12 juli 2023 Minister Hugo de Jonge had ambitieuze plannen voor woningbouw en ruimtelijke ordening, maar kreeg niet genoeg tijd om ze uit te voeren voordat het kabinet viel. Ondertussen werden woningbouwers al geconfronteerd met stijgende rente, hoge bouwkosten, een gebrek aan ambtenaren en een tekort aan bouwlocaties. De zoektocht naar bouwlocaties verloopt moeizaam en marktpartijen hebben vaak […] Lees verder

De opkomst van houtbouw en biobased materialen

12 juli 2023 Patrick Schreven, oprichter van Eco + Bouw, is al lange tijd geïnteresseerd in het bouwen met hout. Tien jaar geleden begon hij zijn eigen bouwbedrijf en realiseerde hij zijn droom om woningen van hout te bouwen. Inmiddels heeft hij een eigen fabriek waar modulaire woningen worden geproduceerd onder de merknaam mHome. Schreven deelt echter zijn […] Lees verder

Nieuwbouw sociale huur kan nog uit, middenhuur ‘lijkt onbetaalbaar’

21 juni 2023 Woningcorporaties hebben financiële ruimte om sociale huurwoningen te bouwen, maar middenhuurwoningen dreigen onbetaalbaar te worden. Er is behoefte aan meer bouwlocaties om de nieuwbouwdoelen te halen. Zorgen over haalbaarheid prestatieafspraken De stijging van de rente en bouwkosten zorgen voor zorgen bij corporaties en in de Tweede Kamer over de haalbaarheid van de Nationale Prestatieafspraken. Er […] Lees verder

Inzakkende vraag naar baksteen en beton voorbode van meer pijn in de bouw

21 juni 2023 De stagnatie in de woningbouw heeft geleid tot een aanzienlijke daling in de vraag naar bouwmaterialen, zoals bakstenen en betonmortel. De afzet van deze materialen is met 25% tot 30% gedaald in vergelijking met vorig jaar. Deze ontwikkeling heeft grote gevolgen voor de bouwsector als geheel. Invloed van rente en stikstofcrisis De ineenstorting van de […] Lees verder

Achterstandswijk met schimmelproblemen

24 mei 2023 De Schiedamse Staatsliedenbuurt, ooit gezien als achterstandswijk en nu een kwetsbare wijk, kampt al tientallen jaren met schimmelproblemen in sociale huurwoningen. Bewoners, zoals Sonja Rietkerken, ervaren de gevolgen van schimmel in hun huizen, wat resulteert in een trieste situatie. Volkshuisvesting en de rol van de overheid Het volkshuisvestingsbeleid, uitgevoerd door woningcorporaties, wethouders en de overheid, […] Lees verder