Achterstandswijk met schimmelproblemen

24 mei 2023

De Schiedamse Staatsliedenbuurt, ooit gezien als achterstandswijk en nu een kwetsbare wijk, kampt al tientallen jaren met schimmelproblemen in sociale huurwoningen. Bewoners, zoals Sonja Rietkerken, ervaren de gevolgen van schimmel in hun huizen, wat resulteert in een trieste situatie.

Volkshuisvesting en de rol van de overheid

Het volkshuisvestingsbeleid, uitgevoerd door woningcorporaties, wethouders en de overheid, heeft decennialang geprobeerd om de verloederde Staatsliedenbuurt te verbeteren. Ondanks vele plannen bleven de bewoners achter met beschimmelde woningen. Dit roept vragen op over de effectiviteit van het beleid.

Teleurstellende resultaten van beleidsprogramma’s

Ondanks verschillende beleidsprogramma’s die gericht waren op de renovatie van de Staatsliedenbuurt en vergelijkbare wijken, hebben deze inspanningen weinig resultaat opgeleverd. De buurt wordt gekenmerkt door hoge criminaliteit, lager opgeleide en werkloze bewoners, en verwaarloosde woningen.

Financiële en bestuurlijke uitdagingen voor woningcorporaties

De privatisering van woningcorporaties, zoals de Schiedamse corporatie Woonplus, heeft geleid tot financiële uitdagingen. Na privatisering begon Woonplus met een negatieve balans, waardoor geplande renovaties in de Staatsliedenbuurt niet werden uitgevoerd. Bovendien leidden financiële en bestuurlijke schandalen tot extra belastingen voor sociale huurwoningen.

Gevolgen van de verhuurderheffing op de sociale huursector

De verhuurderheffing, geïntroduceerd in 2013, heeft grote gevolgen gehad voor woningcorporaties en de sociale huursector. De heffing heeft geleid tot aanzienlijke bezuinigingen en een afname in het aantal gebouwde sociale huurwoningen. Dit heeft bijgedragen aan de stijgende wachtlijsten en een structurele druk op de leefbaarheid in verschillende wijken.

Leefomstandigheden in de verwaarloosde buurt

De verwaarlozing van de Schiedamse Staatsliedenbuurt heeft een negatieve invloed op de leefomstandigheden van de bewoners. Naast de aanhoudende schimmelproblemen in de woningen, zijn er ook andere uitdagingen waarmee de buurt te kampen heeft. De openbare ruimtes worden vaak verwaarloosd, met slecht onderhouden parken, speeltuinen en straten. Dit leidt tot een gevoel van onveiligheid en vermindert de kwaliteit van leven voor de bewoners. Bovendien is er een gebrek aan voorzieningen en faciliteiten in de buurt, zoals scholen, gezondheidszorg en recreatiemogelijkheden. Dit heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling en het welzijn van de bewoners, vooral de kinderen die opgroeien in deze omstandigheden.

Armoede en inkomensongelijkheid in Schiedamse Staatsliedenbuurt

Een ander belangrijk aspect van de Schiedamse Staatsliedenbuurt is de aanwezigheid van armoede en inkomensongelijkheid. Veel bewoners hebben te maken met een laag inkomen en ervaren financiële moeilijkheden. Dit heeft gevolgen voor hun levensstandaard en de mogelijkheden om hun leefsituatie te verbeteren. Werkloosheid en gebrek aan opleidingsmogelijkheden versterken de armoedecyclus in de buurt. Het gebrek aan economische kansen en sociale mobiliteit draagt bij aan de ongelijkheid tussen de bewoners. Dit heeft niet alleen invloed op hun materiële welzijn, maar ook op hun sociale en emotionele welzijn. Het aanpakken van armoede en het verminderen van inkomensongelijkheid vormen belangrijke uitdagingen in het streven naar een betere toekomst voor de bewoners van de Staatsliedenbuurt.

Bron: NRC