Minister De Jonge’s grip op woningbouw verzwakt door kabinetsval

12 juli 2023

Minister Hugo de Jonge had ambitieuze plannen voor woningbouw en ruimtelijke ordening, maar kreeg niet genoeg tijd om ze uit te voeren voordat het kabinet viel. Ondertussen werden woningbouwers al geconfronteerd met stijgende rente, hoge bouwkosten, een gebrek aan ambtenaren en een tekort aan bouwlocaties. De zoektocht naar bouwlocaties verloopt moeizaam en marktpartijen hebben vaak moeite om overeenstemming te bereiken met gemeenten en provincies.

Hervormingsplannen van De Jonge

Minister De Jonge wilde de processen rondom woningbouw en ruimtelijke ordening vereenvoudigen. Hij wilde minder inspraak en vertraging, en een effectiever grondbeleid om meer concrete bouwlocaties en jaarlijks honderdduizend (betaalbare) woningen te realiseren. Echter, het kabinet-Rutte IV is gevallen terwijl veel van De Jonges plannen nog in ontwikkeling waren.

Miljoeneninjectie van de overheid moet de woningbouw in Nederland op gang houden

Onzekerheid over de uitvoering van plannen

Het is onduidelijk wat er nu gaat gebeuren met de ambitieuze plannen en voorstellen van De Jonge. Hij hoopt dat veel van zijn plannen op het gebied van volkshuisvesting kunnen doorgaan vanwege een brede meerderheid in de Tweede Kamer. De Jonge is teleurgesteld over de val van het kabinet en vindt dat belangrijke vraagstukken zoals betaalbare woningen, klimaat, landbouw en natuur niet onopgelost mogen blijven.

Zwakkere positie en onzekerheid

De val van het kabinet verzwakt de positie van De Jonge op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Belangrijke wetgeving zoals de Wet versterking regie volkshuisvesting is nog niet door de Kamer en De Jonge heeft daardoor geen middelen om provincies en gemeenten te sturen. Het is ook onduidelijk hoe een opkomende partij zoals BBB zich zal positioneren in het woningmarktdossier. Veel van De Jonges ideeën zullen waarschijnlijk in de brainstormfase blijven hangen.

Stikstofprobleem en andere uitdagingen

De vertraging rondom het stikstofbeleid heeft ook gevolgen voor de bouwsector. Het wordt steeds belangrijker om emissievrij materieel te gebruiken om nog te kunnen werken. De politieke impasse rondom de stikstofcrisis zorgt voor onzekerheid en de deadline van 2030 voor het halen van de stikstofdoelen staat op losse schroeven. Het is onduidelijk wat er met belangrijke besluiten en beleid op het gebied van grondbeleid en vergunningsprocedures zal gebeuren.

Onzekerheid en voortgang

De Jonge blijft zich ook demissionair inzetten voor meer betaalbare woningen en een eerlijke verdeling van de ruimte. Hoewel zijn positie verzwakt is door de kabinetsval, zal nieuw beleid dat gezag en gezond verstand heeft waarschijnlijk de eindstreep halen in de Tweede Kamer. In september zal de Tweede Kamer beslissen welke onderwerpen controversieel worden verklaard.

Bron: Cobouw.nl