Inzakkende vraag naar baksteen en beton voorbode van meer pijn in de bouw

21 juni 2023

De stagnatie in de woningbouw heeft geleid tot een aanzienlijke daling in de vraag naar bouwmaterialen, zoals bakstenen en betonmortel. De afzet van deze materialen is met 25% tot 30% gedaald in vergelijking met vorig jaar. Deze ontwikkeling heeft grote gevolgen voor de bouwsector als geheel.

Invloed van rente en stikstofcrisis

De ineenstorting van de vraag naar bouwmaterialen is grotendeels te wijten aan de hogere rente, die investeerders en huizenkopers terughoudend maakt en leidt tot minder nieuwbouw. Daarnaast speelt de stikstofcrisis een rol. De beperkingen die hierdoor worden opgelegd, resulteren in minder vergunningen voor nieuwbouwprojecten.

Impact op leveranciers van bouwmaterialen

De leveranciers van bouwmaterialen ondervinden nu de gevolgen van de stagnatie in de nieuwbouw. Baksteenproducenten, vooral gevestigd langs de grote rivieren, overwegen om hun productie langer dan gebruikelijk stil te leggen. Bedrijven zoals Steenfabriek Klinkers en Wienerberger hebben al aangekondigd fabrieken tijdelijk te sluiten vanwege de sterk afgenomen vraag. De hogere gasprijzen hebben ook invloed gehad op de wegenbouw, waarbij straatklinkers duurder zijn geworden en gemeenten moeite hebben om dit te bekostigen.

Zorg voor behoud van personeel in de bouwsector

Directeuren van bouwmaterialenbedrijven vrezen dat de huidige malaise in de bouwsector kan leiden tot het vertrek van gekwalificeerd personeel, zoals eerder tijdens de vorige bouwcrisis het geval was. Ze benadrukken het belang van het behouden van werknemers, zelfs tijdens moeilijke tijden, en geven aan dat ze graag zouden zien dat Nederlandse ondernemers en de overheid meer steun bieden op dit gebied.

Tegenstelling met vastgoedbeurs Provada

De sombere berichten van de bouwmaterialenleveranciers staan in contrast met het enthousiasme dat werd tentoongesteld op de Provada, de grootste vastgoedbeurs van Nederland. Gemeenten, ontwikkelingsmaatschappijen en bouwbedrijven presenteerden daar vol trots hun nieuwe plannen. Desondanks wordt renovatie van gebouwen gezien als een lichtpuntje in deze moeilijke periode.

Kostenstijgingen en compensatie

De prijzen van bakstenen zijn met meer dan 32% gestegen ten opzichte van 2021, en naar verwachting zal er het komende jaar nog eens 13% bijkomen. Deze prijsstijgingen compenseren echter niet de kostenstijgingen, met name als gevolg van de hoge energieprijzen en CO₂-gerelateerde kosten. Ook de afzet van betonmortel is sterk gedaald, met een daling van 15% tot 25% voor de gehele markt. De prijs van beton is met 47% gestegen sinds januari 2021, en verdere stijgingen worden verwacht in de komende tijd.

De huidige inzakkende vraag naar baksteen en beton duidt op meer uitdagingen in de bouwsector. De hogere rente, de stikstofcrisis en de kostenstijgingen hebben geleid tot terughoudendheid bij investeerders en huizenkopers, wat resulteert in een sterke daling in de vraag naar bouwmaterialen. De leveranciers van bouwmaterialen ondervinden nu de gevolgen van deze situatie, waarbij sommige fabrieken tijdelijk worden gesloten.

Het behoud van personeel in de sector is een zorg, en er wordt gekeken naar maatregelen die kunnen helpen dit te waarborgen. Ondanks de sombere berichten op de Provada, wordt renovatie van gebouwen gezien als een mogelijk lichtpuntje. De prijzen van bakstenen en beton zijn echter sterk gestegen en compenseren niet de kostenstijgingen. Het is belangrijk om de uitdagingen in de bouwsector aan te pakken en maatregelen te treffen om de sector te ondersteunen tijdens deze moeilijke periode.

Bron: FD