Huurders vechten vaker tegen hoge servicekosten

21 mei 2024

De Huurcommissie constateert een toename in het aantal zaken over servicekosten. In 2023 waren er 60% meer zaken dan in 2022, met name rondom “moedwillig hoge” kosten bij grote wooncomplexen.

Onterecht hoge kosten

Verhuurders, met name van grote wooncomplexen, vragen geregeld te hoge servicekosten. Dit blijkt uit zaken die bij de Huurcommissie zijn aangespannen. In deze complexen worden soms voorzieningen zoals fitnessruimtes of bioscoopzalen aangeboden, waarvoor alle huurders via de servicekosten moeten meebetalen.

Onduidelijke facturen

Naast onterecht hoge kosten, is er ook vaak een gebrek aan transparantie. In sommige gevallen was de administratie van de verhuurder niet op orde, waardoor onduidelijk was wat er precies onder de servicekosten viel en hoe hoog deze waren.

Energieprijzen en winstoogmerk

De stijgende energieprijzen hebben ertoe geleid dat verhuurders de afgelopen jaren hogere servicekosten zijn gaan rekenen. De Huurcommissie benadrukt dat het niet de bedoeling is dat verhuurders hiermee winst behalen.

Huurders krijgen vaak gelijk

Huurders die een zaak aanspannen tegen hun verhuurder kregen in de meeste gevallen gelijk. Bij zaken tegen woningcorporaties was dit 60% van de gevallen, terwijl particuliere verhuurders zelfs in 90% van de zaken werden veroordeeld. De gemiddelde besparing voor huurders die een zaak wonnen was €660 per jaar.

Bron: nrc.nl