Resultaten met de tag: Innovatie

14 oktober 2019

Een stad op het water, is dat de toekomst voor Nederland?

Nederlanders en het water zullen altijd een band met elkaar blijven houden. Ooit lag immers een groot deel van westelijk Nederland onder water, nu is dit deel van het land het meest welvarend. Omdat er steeds minder ruimte komt zoeken ingenieurs naar mogelijkheden om een stad op het water te bouwen. Het lijken ambitieuze plannen […]

30 september 2019

Een leven lang leren: leren tot je 70e moet de trend worden

Een leven lang leren, het is een gevleugelde uitspraak, maar met een diepe kern van waarheid. De leeftijd waarop we met pensioen gaan moet omhoog. Dat besef dringt nog maar langzaam door. Als we straks allemaal rond de 100 jaar oud worden zal er echt wat moeten gebeuren. Het kan niet zo zijn dat iedereen […]

Goed leiderschap binnen een organisatie leidt tot innovatie en groei

Veel bedrijven hebben hun mond vol van technologische mogelijkheden die moeten leiden tot vooruitgang binnen hun onderneming. Maar Ben Tiggelaar, bedrijfskundige en trainer is van mening dat vooral goede leiders bijdragen aan de groei en innovatie binnen een bedrijf. Hij baseert zich daarbij op het nieuwe boek van Henk Volberda, hoogleraar strategisch management. Dienend leiderschap […]

26 september 2019

3D printen in de bouw levert forse besparingen op

Het zal naar verwachting niet heel lang meer duren of het ouderwetse beton storten behoort voorgoed tot het verleden. Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van 3D printen in de bouw. Een brug die uit een 3D printer komt, kost veel minder materiaal dan wanneer deze op de traditionele manier wordt gemaakt. Nijmegen krijgt de eerste […]

23 september 2019

Hoe hoger het energielabel van een huis, hoe hoger de opbrengst

Het klinkt als een open deur, maar uit onderzoek blijkt dat het energielabel van een huis wel degelijk invloed heeft op de opbrengst van dat huis als het wordt verkocht. Een hoger energielabel zorgt ervoor dat de woning bij verkoop inderdaad meer opbrengt. De nieuwe eigenaar heeft immers minder werk aan het huis om het […]

Worden onze huizen straks verwarmd met waterstof?

Huizen verwarmen met waterstof is één van de alternatieven die worden onderzocht om straks woningen te kunnen verwarmen zonder aardgas. Nu de aardgaswinning in Groningen versneld wordt afgebouwd is de noodzaak om andere manieren te vinden voor de verwarming van woningen dringend noodzakelijk. In september start een proef op het eiland Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland om […]

16 september 2019

Brand door zonnepanelen vraagt specialisme van brandweer

Steeds meer woningen worden de laatste jaren voorzien van zonnepanelen. Enkele tientallen daarvan krijgen te maken met brand. Uit onderzoek blijkt dat systemen met panelen in de vorm van dakpannen, het grootste risico lopen. Dit zijn de in-dak systemen. De temperatuur eronder kan hoog oplopen. Door de vele stekkers en isolatiemateriaal die dicht bij elkaar […]

5 september 2019

Een zelfsturende organisatie: zelfstandigheid of chaos?

Steeds meer bedrijven en instellingen zien het belang van een zelfsturende organisatie ofwel een moderner besturingsmodel. Door te kiezen voor meer zelfsturing is er minder bureaucratie en ervaren werknemers meer plezier in hun werk. Het digitale tijdperk vraagt in toenemende mate om flexibele organisaties. Vandaar dat organisatieadviseurs tot over hun oren in het werk zitten. […]

23 augustus 2019

De impact van een bedrijf op de wereld uitgedrukt in cijfers

Voor aandeelhouders zijn de cijfers die een bedrijf jaarlijks moet opleveren van groot belang. De getallen die de winst, omzet, schulden, kosten en vermogen uitdrukken, geven inzicht en toekomstverwachting. Deze getallen laten de aandeelhouders zien of ze al dan niet profiteren van de behaalde resultaten. Deze cijfers laten echter niet zien welke impact het bedrijf […]

15 augustus 2019

Wordt aquathermie de toekomst voor de verwarming van woonwijken?

Omdat Nederlandse huishoudens in de toekomst van andere energiebronnen gebruik moeten maken dan aardgas, wordt er naarstig gezocht naar alternatieven. Aquathermie voor verwarming van woningen is daar een goed voorbeeld van. In de buurgemeenten Huizen en Blaricum maakt een nieuwe woonwijk daar inmiddels gebruik van. Bij aquathermie voor de verwarming van huizen wordt gebruik gemaakt […]