Hoe pak je innovatie op de werkplek aan?

28 maart 2023

De Sociaal Economische Raad (SER) presenteerde in maart 2023 een advies over workspace innovation. Dat is goed Engels voor het nemen van maatregelen voor innovatief management, de ontwikkeling van medewerkers en goede manieren om efficiënt samen te werken. Maar hoe doe je dat als werkgever? Deskundigen hebben daarover nagedacht en geven tips.

Omgaan met veranderingen

Het is belangrijk dat medewerkers op een goede manier omgaan met alle veranderingen waar we mee te maken hebben. Denk aan de energietransitie, de circulaire maatschappij, maar ook digitalisering en vergrijzing. Dat doen leidinggevenden door het personeel meer te betrekken bij deze veranderingen. Laat iedereen meepraten over hoe het bedrijf of de organisatie hier het beste mee om kan gaan. Het ene onderwerp zal daarbij wellicht meer van toepassing zijn dan het andere. Workspace innovation moet dan ook op iedere werkplek anders worden ingevuld.

Hoe pak je innovatie op de werkplek aan

De rol van de overheid

De overheid zou een grotere rol moeten spelen bij sociale innovatie. Dit gebeurt in andere Europese landen al veel meer. In Duitsland zelfs al sinds de jaren 70 van de vorige eeuw. Sindsdien zijn duizenden projecten door de Duitse overheid ondersteund. Deze projecten zijn gericht op het creëren van een betere en gezondere werksfeer. Op die manier gaat het personeel met plezier naar het werk en dat is uiteraard een positieve ontwikkeling.

MKB in Nederland

SER-voorzitter Kim Putters denkt dat in Nederland vooral binnen het MKB nog een slag moet worden gemaakt. Ongeveer 60% van de Nederlandse werknemers is werkzaam bij een bedrijf in deze categorie. Kleine en middelgrote bedrijven hebben meestal geen aparte personeelsafdeling. Daarom pleit de SER voor een speciaal kennisplatform. Volgens Putters willen veel bedrijven zeker aan de slag met workspace innovation, ze hebben er alleen de personele ruimte en ook soms het geld niet voor. Daarom is het volgens hem belangrijk dat er vanuit de overheid ondersteund wordt.

Top down implementatie

Sociale innovatie wordt vaak ingevoerd op initiatief van de directie. Dat is vaak wel logisch, denkt Putters. De directie moet de verandering aanjagen. Maar het is daarna wel belangrijk dat alle medewerkers erbij betrokken worden. Als dat niet gebeurt dan komt het proces niet van de grond. Kim Putters benadrukt dat workspace innovation geen leuke bijkomstigheid is, maar bittere noodzaak. Deze ontwikkeling is ‘need to know’, benadrukt hij, niet ‘nice to know’.

Bron: NRC