Cursus Innovatie & Design Thinking

Innoveren is in ieder vakgebied essentieel. “Stilstand is achteruitgang” wordt te pas en te onpas genoemd — met name omdat er een kern van waarheid in zit.

Innovatie is het succesvol toepassen van nieuwe ideeën. Nieuwe ideeën die ook echt iets toevoegen. In deze cursus behandelen we innovatie, conceptmatig denken en het beoordelen of een idee ook echt nut heeft.

Ten slotte kijken we in deze cursus Innovatie & Design Thinking naar het verschil tussen een idee en een innovatie, waarbij een idee het vertrekpunt is, maar van innovatie pas gesproken kan worden na succesvolle implementatie.

Leerdoelen cursus Innovatie & Design Thinking

  • Het belang begrijpen van innovatie in de werkomgeving
  • Hoe draag je bij aan een innovatieve omgeving?
  • Leren ideeën te genereren die toegevoegde waarde hebben.