Revolutie in Den Helder: 3D-geprinte balkons

22 april 2024

Een nieuwe uitstraling voor galerijflats

In Den Helder worden monotone galerijflats getransformeerd met golvende balkons van 3D-geprint beton. Architect Ron van Leeuwen en zijn team bij Kokon Architectuur & Stedenbouw hebben vijf jaar gewerkt aan deze innovatieve upgrade.

Van schets naar werkelijkheid3D printen in de bouw levert forse besparingen op

Van Leeuwen’s visie om de Hendrik Baskeweg-flats te moderniseren werd mogelijk gemaakt door de samenwerking met woningstichting Den Helder en betonfabrikant Bruil, die experimenteren met 3D-betonprinten. De strakke lijnen van de oude flats werden vervangen door organische, golvende vormen.

Uitdagingen in het maakproces

Het printen van betonlagen zonder verstoringen bleek een uitdaging, evenals het voldoen aan zowel esthetische als constructieve eisen. Complexiteiten in het ontwerp vereisten constante afstemming tussen architecten, betonfabrikanten en constructeurs.

Technische doorbraken

Het oplossen van geometrische puzzels en het vinden van innovatieve oplossingen, zoals het gebruik van een tweede draagweg voor de balkons, droegen bij aan het succes van het project. Voortdurende tests en aanpassingen waren essentieel voor het bereiken van de gewenste resultaten.

Impact op de gemeenschap

Hoewel het bouwproces uitdagingen met zich meebracht, toonde de vastberadenheid van Woningstichting Den Helder aan dat de upgrade niet alleen de flats, maar de hele omgeving ten goede kwam. De nieuwe balkons geven de flats een eigentijdse uitstraling en dragen bij aan de leefbaarheid van de buurt.

Toekomstperspectief

Met de plaatsing van de 3D-geprinte balkons nadert het project zijn voltooiing. Van Leeuwen’s artistieke en technische vaardigheden worden ook buiten de bouwplaats gewaardeerd, aangezien hij zijn ervaringen verwerkt in muziekstukken die de complexe ritmes van het project weerspiegelen.

Bron: cobouw.nl