De noodzaak van AI in de bouwsector

26 februari 2024

De invoering van geautomatiseerde BIM-modellen wordt beschouwd als een cruciale stap om het traject van bouwvergunningen te versnellen, innovatie te stimuleren en het acute woningtekort aan te pakken.

Langdurige vergunningsprocessen: een alomtegenwoordig probleem

Er heerst een algemene consensus over de langdurige aard van vergunningsprocessen, waarbij de gemiddelde wachttijd tussen initiatief en bouw maar liefst 7 jaar bedraagt, zoals gerapporteerd door Aedes, wat een aanzienlijke hindernis vormt voor de realisatie van geplande woningen.

Potentieel van AI in ruimtelijke planning

Er wordt op grote schaal erkend dat AI een potentieel krachtig hulpmiddel is bij het oplossen van complexe ruimtelijke vraagstukken, inclusief het ontwerpen en evalueren van bouwplannen, en er wordt gepleit voor een meer geautomatiseerde aanpak in dit opzicht.

Beperkingen door gebrek aan datakwaliteit

Een belemmerende factor in de ontwikkeling van AI-toepassingen in de bouwsector is het gebrek aan voldoende en kwalitatief hoogwaardige datasets voor training, vooral omdat veel beoordelingsdata nog steeds in 2D-formaat wordt vastgelegd.

Een toekomst met digitale bouwinformatie

Er wordt voorgesteld om vanaf 2024 digitale 3D-modellen verplicht te stellen voor bouwvergunningen, waarmee Nederland zijn technologische voorsprong kan omzetten in een waardevolle database voor de bouwsector.

Nederland als innovatieleider in de bouw

Door de implementatie van geautomatiseerde BIM-modellen kan Nederland het vergunningsproces versnellen, innovatie stimuleren en het woningtekort aanpakken, waarmee het een wereldleider kan worden in de digitale bouwsector.

Bron: cobouw.nl