Nieuws

Resultaten met de tag: Ruimte

Milieuorganisaties: Tienduizenden extra woningen rond Schiphol als er minder wordt gevlogen

23 juni 2021 Volgens milieuorganisaties kunnen er rond Schiphol extra woningen worden gebouwd. Het gaat om tienduizenden woningen. Voorwaarde is dat er minder gebruik wordt gemaakt van landingsbanen en dat er sowieso minder wordt gevlogen. De te bouwen huizen zouden dan minder geluidsoverlast van de vliegtuigen hebben. Als de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan zouden worden gesloten dan levert […] Lees verder

Hoe kan de invoering van de Omgevingswet probleemloos worden ingevoerd?

23 juni 2021 De nieuwe Omgevingswet staat al uitgebreid ter discussie nog voordat deze is ingevoerd. De startdatum is opnieuw opgeschoven, nu naar medio 2022. Vooral het DSO (digitaal systeem) moet nog verder worden doorontwikkeld. Maar deskundigen vragen ook aandacht voor de bestuurs-juridische aspecten moeten voldoende aandacht krijgen. Deze lijken nu onder te sneeuwen. Er is een drietal […] Lees verder

Gemeenten en provincies komen miljarden tekort voor woningbouw ambities

15 juni 2021 Dat er de komende jaren honderdduizenden woningen moeten worden gebouwd is een feit waar Nederland niet omheen kan. Maar de financiering van de woningbouw in ons land is nog een heet hangijzer. Gemeenten en provincies geven aan dat ze miljarden euro’s extra nodig hebben om de wens van de regering waar te maken om tot […] Lees verder

Veel winst te halen met circulariteit op bedrijventerreinen

15 juni 2021 Circulariteit op bedrijventerreinen is een thema waar steeds meer aandacht voor komt. Het gaat daarbij niet alleen om het circulair bouwen maar ook om consumeren, transporteren en produceren van grondstoffen. Jaarlijks wordt de Circulair Design Award uitgereikt. Het is soms goed zoeken naar genomineerden. Langzaam maar zeker komen er meer initiatieven die verder gaan dan […] Lees verder

Bouwen langs het spoor moet huizentekort in Brabant deels oplossen

14 april 2021 Het tekort aan woningen in Nederland speelt uiteraard ook in de provincie Brabant een rol. Daarom worden er nu plannen ontwikkeld om op een verantwoorde manier te gaan bouwen langs het spoor. De gemeenten Breda en Tilburg hebben hier inmiddels plannen voor ontwikkeld onder de werknamen Kennisas Tilburg en CrossMark Breda. Het Rijk levert een […] Lees verder

De provincie Zuid-Holland steekt 24 miljoen extra in betaalbare woningbouw

8 april 2021 Om het grote tekort aan betaalbare woningen te verminderen investeert de provincie Zuid-Holland 24 miljoen euro extra in de bouw van betaalbare woningen. Met bedrag komt in de periode 2021-2023 beschikbaar en wordt verdeeld over 4 subsidierondes waar gemeenten binnen de provincie zich voor kunnen inschrijven. Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten met sociale huurwoningen, […] Lees verder

Meer groen in de omgeving kan zorgen voor minder stress in coronatijd

22 maart 2021 De uitbraak van corona in 2020 heeft gezorgd voor drastische veranderingen in de maatschappij. Eén van de gevolgen is dat mensen meer stress ervaren. Uit onderzoek blijkt dat stress kan worden verminderd door de aanleg van meer groen in de omgeving. Vooral studenten hebben behoefte aan een andere omgeving, omdat hun studentenkamers vrijwel altijd in […] Lees verder

Ondernemers zijn bezorgd om de woningbouwplannen van de gemeente Amsterdam

15 maart 2021 De gemeente Amsterdam wil tot 2050 zo’n 150.000 nieuwe huizen bouwen. De woningbouw gaat volgens ondernemers ten koste van bedrijventerreinen in Amsterdam. Deze moeten deels worden opgeofferd om plaats te maken voor huizen. Bedrijven worden op deze manier dakloos gemaakt, aldus bezorgde ondernemers. Oram, de vereniging van ondernemers in Amsterdam, reageert dan ook kritisch op […] Lees verder

Ruimtelijke ordening is een belangrijk item in de verkiezingsprogramma’s

2 maart 2021 De parlementsverkiezingen van maart 2021 zijn voor veel partijen aanleiding om ruim aandacht te besteden aan ruimtelijke ordening in hun programma’s. Van links tot rechts is de ‘inrichting van Nederland’ een hot item. Er wordt gepleit voor de terugkeer van het Ministerie van VROM om de bouw van genoeg huizen in de komende jaren in […] Lees verder

VVD Rotterdam wil onderzoek naar haalbaarheid bouwen boven de snelweg

2 maart 2021 Om een oplossing te vinden voor het ruimtegebrek in Nederland, worden er verschillende oplossingen bedacht. Eén daarvan is bouwen boven de snelweg. Er worden plannen ontwikkeld om op verschillende plaatsen in Nederland de snelweg te overkappen en op de ontstane ruimte woningen te bouwen, maar ook groen aan te planten. De VVD-fractie in de Rotterdamse […] Lees verder