Veel winst te halen met circulariteit op bedrijventerreinen

15 juni 2021

Circulariteit op bedrijventerreinen is een thema waar steeds meer aandacht voor komt. Het gaat daarbij niet alleen om het circulair bouwen maar ook om consumeren, transporteren en produceren van grondstoffen. Jaarlijks wordt de Circulair Design Award uitgereikt. Het is soms goed zoeken naar genomineerden. Langzaam maar zeker komen er meer initiatieven die verder gaan dan het plaatsen van windmolens of het bedekken van daken en muren met zonnepanelen.

Bij het ontwikkelen van bedrijventerreinen ontstaat vaak veel weerstand van omwonenden. Ze vrezen de metershoge windmolens en daarnaast het verdwijnen van groen voor stenen. Recent werd onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het realiseren van circulaire bedrijventerreinen in Nederland. Wat is hiervoor nodig en wat zijn geschikte locaties?

Veel winst te halen met circulariteit op bedrijventerreinen

De transitie naar duurzaam van bedrijventerreinen schiet te kort

De ontwikkeling van bedrijventerreinen op een circulaire en dus duurzame manier is nog voor verbetering vatbaar. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) pleit voor meer dwingende maatregelen door gemeenten om de circulariteit op bedrijventerreinen te bevorderen. Gemeenten zijn nog nauwelijks bezig met dit thema. Tachtig procent heeft geen visie op circulaire bedrijventerreinen. Slechts 1 op de tien gemeenten weet welke bedrijven circulair actief zijn. Hier valt dus nog veel winst te halen voor de toekomst.

De meeste aandacht gaat uit naar woningbouw

Veel gemeenten concentreren zich bij de verduurzaming op woningbouw. Dit is gemakkelijker t sturen. Overleg met corporaties en VvE’s kan veel opleveren om woningen duurzaam te maken. Soms zijn er initiatieven van projectontwikkelaars voor een duurzame wijk of buurt. Bij bedrijven ligt dit vaak een stuk complexer. Circulariteit is vaak afhankelijk van het soort bedrijf en lang niet altijd mogelijk.

Bron: Stadszaken