Meer groen in de omgeving kan zorgen voor minder stress in coronatijd

22 maart 2021

De uitbraak van corona in 2020 heeft gezorgd voor drastische veranderingen in de maatschappij. Eén van de gevolgen is dat mensen meer stress ervaren. Uit onderzoek blijkt dat stress kan worden verminderd door de aanleg van meer groen in de omgeving. Vooral studenten hebben behoefte aan een andere omgeving, omdat hun studentenkamers vrijwel altijd in de stad zijn waar de hoeveelheid groen vaak te wensen overlaat.

Corona leidt tot stress en eenzaamheid

De corona pandemie heeft diverse negatieve effecten. Stress is er daar 1 van. Studenten lijden onder eenzaamheid omdat ze geen colleges of lessen met medestudenten kunnen volgen. Ze krijgen online les en komen daardoor nog nauwelijks van hun kamer. De negatieve effecten zijn merkbaar bij zowel mbo-, hbo- als wo-studenten. In hun omgeving is weinig mogelijkheid om te ontspannen, omdat stedelijke gebieden weinig groen hebben. Anderzijds zijn er mensen met een vitaal beroep die zo hard hebben moeten werken,  met name in de zorg, dat zij door stress psychische en lichamelijke klachten hebben gekregen. Ook voor hen zou een omgeving waar ze kunnen ontspannen zeer welkom zijn. Het is ook niet voor niets dat veel mensen op zoek zijn naar een woning met meer ruimte en in een groene omgeving.

Meer groen in de omgeving kan zorgen voor minder stress in coronatijd

Zelfs uitzicht op groen kan je stemming al verbeteren

Onderzoekers hebben ontdekt dat zelfs uitzicht op groen al kan zorgen voor minder stress. Thuiswerkers en thuis studenten die uitzicht hebben, zoals op een tuin bij het huis, ervaren al minder stress dan mensen die in de stad wonen en geen zicht hebben naar buiten of alleen uitzicht op gebouwen. Een ruime meerderheid, 67%, van de studenten geeft aan dat ze meer stress ervaren sinds ze vanwege de coronamaatregelen thuis les krijgen. Maar er is ook een meerderheid die een bezoek aan de natuur als stress verminderend ervaart. Bezoeken aan natuurgebieden om te wandelen of op een andere manier te ontspannen zijn dan ook toegenomen sinds de eerste lockdown in maart 2020.

Groen aanleggen kan stress verminderen

Uit studies blijkt dat het zeker zinvol is om groen aan te leggen in de steden. En dan vooral groen met een natuurlijke uitstraling. Groen met bomen en water spreekt duidelijk meer aan dan een kunstmatig aangelegd park. In nieuw aan te leggen woongebieden moet hier dan ook meer rekening mee worden gehouden, aldus experts. Zeker als thuiswerken ook na de coronapandemie de norm blijft en mensen met een fulltime baan niet meer 5 dagen per week naar kantoor gaan. Ook thuis studeren blijft deels wellicht in stand. Deze factoren moeten een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van bouwlocaties. Dit kan stress en daarmee verband houdende klachten voorkomen.

Bron: Stadszaken