Klanttevredenheid & Huisvestingskwaliteit

In deze module staan de onderwerpen Klanttevredenheid en Huisvestingskwaliteit centraal.

Klanttevredenheid

Verhoogde klanttevredenheid functioneert als olie in een motor en levert altijd voordeel op voor het vastgoedbedrijf. Het voordeel ontstaat wanneer het vastgoedbedrijf adequaat weet in te spelen op klantwensen met als resultaat een aangenamere beleving van de huisvesting. Gevolg: minder klachten en langere verhuur. Het succes van het vastgoedbedrijf zit in de regel in de uitvoering, niet alleen in het maken van plannen.

Huisvestingskwaliteit

Inzicht in de werking van fysieke omgevingskenmerken kan helpen bij het ontwerpen van een omgeving die een positief effect heeft op de gebruikers. De effecten worden gemeten in termen van klinisch- of medisch-georiënteerde parameters, zoals bloeddruk, hartslag of fysiologische stress of in termen van psychologische parameters zoals gemoedstoestand, gedragsproblematiek, subjectieve gezondheid, tevredenheid en het welzijn van de diverse gebruikers. Daarnaast kan er ook worden gekeken naar de arbeidstevredenheid, het ziekteverzuim, het personeelsverloop en steeds vaker ook de kostenbesparingen die te behalen zijn. Vastgoed heeft steeds meer een marketingfunctie. Het ontwerp en de uitstraling van een gebouw vertellen veel over de aandacht en waardering van een bedrijf voor haar klanten en personeel.

Lesdelen

  • Klanttevredenheid
  • Huisvestingskwaliteit en gedrag

Leerdoelen

  • Factoren inzake huisvestingskwaliteit leren kennen;
  • De invloed en inrichting van een gezonde woon- en werkomgeving begrijpen;
  • Het belang van klanttevredenheid kennen en weten hoe je dit bereikt;
  • De kwaliteit en klanttevredenheid van huisvesting kunnen bepalen.

Lessen