De provincie Zuid-Holland steekt 24 miljoen extra in betaalbare woningbouw

8 april 2021

Om het grote tekort aan betaalbare woningen te verminderen investeert de provincie Zuid-Holland 24 miljoen euro extra in de bouw van betaalbare woningen. Met bedrag komt in de periode 2021-2023 beschikbaar en wordt verdeeld over 4 subsidierondes waar gemeenten binnen de provincie zich voor kunnen inschrijven. Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten met sociale huurwoningen, woningen met een middenhuur en studentenwoningen.

Haaglanden en Holland Rijnland

Specifiek voor de regio’s Haaglanden en Holland Rijnland trekt de provincie Zuid-Holland 4 miljoen uit. Het gaat daarbij om het versneld bouwen van betaalbare woningen in de sociale huursector. Een vergelijkbare regeling werd in 2020 al ingesteld voor de regio Rotterdam. Ook daar is grote behoefte aan vooral sociale huurwoningen.

De provincie Zuid-Holland steekt 24 miljoen extra in betaalbare woningbouw

Ondersteuning voor gemeenten’

Omdat gemeenten vaak onvoldoende kennis in huis hebben bij het plannen en uitwerken van woningbouwplannen biedt de provincie al een aantal jaren de ‘Vliegende Brigade’. Deze bestaat uit deskundigen die gemeenten kunnen bijstaan als ze een project voor nieuwbouw willen opzetten. Ook voor dit project is extra geld beschikbaar, in totaal 6,5 miljoen tot eind 2023. Vanaf de tweede helft van april 2021 kunnen gemeenten een aanvraag voor subsidie indienen bij de provincie. Deze worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Bron: Het Financieele Dagblad