Cursus Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht gaat over ruimtelijke ordening. De wetgeving die hiermee te maken heeft, is de afgelopen tijd (en de aankomende jaren) flink in beweging. De vele wijzigingen en herzieningen maken het een interessant onderwerp.

In deze cursus Omgevingsrecht behandelen we de in 2010 geïntroduceerde Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, de hoofdlijnen van het ruimtelijk ordeningsrecht en de nieuwe Omgevingswet.

Daarnaast kijken we naar de rol van de Wabo binnen ruimtelijke ordening en duiken we in het gemeentelijk ruimtelijke ordening instrumentarium, vergunningen en plannen.

Doel cursus Omgevingsrecht

Je krijgt inzicht in het huidige stelsel van ruimtelijke ordening, en het bouwen met in het achterhoofd de Omgevingswet.

Inhoud

  • Uitvoering ruimtelijke ordening
  • Planologische maatregelen bij locatie-ontwikkeling
  • Vergunningverlening bij locatie-ontwikkeling
  • Bestemmingsplan(procedures)
  • Omgevingsplan
  • Omgevingswet