Cursus Inleiding in het Recht

Regels. Vaak wordt er geklaagd over de hoeveelheid regels waar we ons in Nederland aan te houden hebben. Tegelijkertijd zijn al deze regels de hoofdoorzaak van de geordende maatschappij en uitstekende sociale voorzieningen waar we allemaal op terug kunnen vallen.

Met name het burgerlijk recht (ook wel civiel- of privaatrecht genoemd) is in enorm veel situaties relevant. In deze cursus maken we daar kennis mee.

Doel cursus Inleiding in het Recht

Je leert de basis van het burgerlijk recht. Daarnaast krijg je een inzicht in situaties waarop je extra op je hoede moet zijn en leer je ‘eerste hulp bij juridische ongelukken’ toepassen. Is EHBJO niet voldoende — dan leer je in deze cursus ook wanneer je (juridische) hulptroepen moet inschakelen.

Inhoud

  • Totstandkoming van overeenkomsten
  • Verzuim en ingebrekestelling
  • Opschortingsrechten
  • Vastleggen van afspraken
  • (Gemengde) overeenkomsten
  • Vertegenwoordiging
  • Rechten van een schuldeiser
  • Zekerheid
  • Klachtplicht