Vastgoedfinanciering

Een belangrijk onderdeel in de doelstelling van een business case is het vaststellen van de levensvatbaarheid van een project. Naast het verkrijgen van de benodigde vergunningen en medewerking van stakeholders, betreft dit vooral de economische haalbaarheid van het project. De financieringsstructuur en voorwaarden spelen hierin een dominante rol. Wat zijn de financieringsmogelijkheden van een projectvoorstel? Uit de theorie kennen we vanouds een projectfinancieringsstrategie waarin per fase de inbreng van eigen vermogen, mezzanine financiering en hoofdlening wordt gepland in kosten en tijd.

Maar daar blijft het niet bij in de wereld van de projectfinanciering. Door de wijzigingen in de markt sinds de kredietcrisis van 2018 tot 2013 is een zoektocht ontstaan naar andere financieringsvormen. Dit heeft geleid tot het toepassen van co-financieringen, forward funding en bijzondere vormen zoals crowdfunding en duurzame financieringsmogelijkheden.

In deze module worden eerst de basisbeginselen van financiering, nut, noodzaak en risico’s behandeld. Daarna zoomen we in op zowel de traditionele vastgoedfinanciering alsook in hoofdlijnen de kansen en risico’s van deze en nieuwe financieringsvormen. Na deze twee dagdelen wordt de cursisten gevraagd voor hun eigen casus een financieringsplan op hoofdlijnen te maken.

Leerdoelen

  • De cursist is bekend met de financieringsmogelijkheden voor vastgoedprojecten
  • De cursist weet de kansen en risico’s van financieringsvormen te beschrijven
  • De cursist kan een financieringsvoorstel op hoofdlijnen opstellen