Gemeenten en provincies komen miljarden tekort voor woningbouw ambities

15 juni 2021

Dat er de komende jaren honderdduizenden woningen moeten worden gebouwd is een feit waar Nederland niet omheen kan. Maar de financiering van de woningbouw in ons land is nog een heet hangijzer. Gemeenten en provincies geven aan dat ze miljarden euro’s extra nodig hebben om de wens van de regering waar te maken om tot bijna een miljoen nieuwe huizen te bouwen of panden voor wonen geschikt te maken. Als het Rijk niet met minstens 13,7 mld euro over de brug komt zullen projecten niet door kunnen gaan omdat ze dan onvoldoende rendabel zijn. Dit gaat vooral ten koste van het bouwen van woningen met een gematigde huur- of koopprijs. Uit een begin juni 2021 gepubliceerd onderzoek in opdracht van het ministerie van BZK blijkt dat de bouw van 345.000 woningen in gevaar komt als het Rijk niet ingrijpt.

Vooral binnenstedelijk bouwen komt in gevaar

Uit het onderzoek blijkt dat minstens 10 % van de geplande projecten voor woningbouw in gevaar komt als de rijksoverheid niet bijspringt. Het gaat dan vooral om binnenstedelijk bouwen. Binnenstedelijk bouwen is vrijwel altijd duurder dan in de vrije ruimte. Dat heeft te maken met het meestal moeten uitkopen van grondeigenaren en het saneren van bodemvervuiling. De bouw van betaalbare woningen staat vooral onder druk. Projectontwikkelaars willen immers rendement en dat halen ze sneller met de bouw van duurdere woningen die goed verkocht kunnen worden of tegen forse prijzen kunnen worden verhuurd. Daardoor bestaat het risico dat er woningen worden gebouwd die niet voldoen aan de wensen van de lokale overheid.

Gemeenten en provincies komen miljarden tekort voor woningbouw ambities

Nieuw kabinet moet snel beslissen

Als de financiering van de woningbouw niet uit de hand mag lopen dan is het zaak voor het nieuwe te vormen kabinet om snel een besluit te nemen over steun. Als dat niet gebeurt dan kan dit tot gevolg hebben dat het uitvoeren van projecten wordt uitgesteld. Dan kan het zomaar zijn dat woningbouw die nu voor 2025 op de rol staat pas na 2030 extra woningen gaat opleveren. Het budget uit de Woningbouwimpuls, een bedrag van 1 miljard euro, is inmiddels bijna opgebruikt. Het is daarom zaak dat er snel stappen worden gezet om de bouw van de zo noodzakelijke honderdduizenden extra huizen niet in gevaar te brengen of ernstig te vertragen.

Plannen moeten worden uitgevoerd

Demissionair minister Kasja Ollongren constateert in een brief aan de Tweede Kamer dat er genoeg plannen zijn, maar dat bepaalde factoren belemmerend werken. Onder andere de financiering van deze woningbouw zorgt voor stagnatie. Er zijn genoeg plannen voor woningbouw, maar het probleem schuilt in het concreet of ‘hard’ zijn van deze plannen. Als wordt gekeken naar de harde plannen, projecten die zeker doorgaan, dan worden er tot 2025 ‘slechts’ zo’n 64.000 nieuwe woningen gerealiseerd. Daarmee wordt de ambitie van ruim 900.000 extra woningen bij lange na niet gehaald.

Bron: Het Financieele Dagblad