Nieuws

Resultaten met de tag: Gezondheid

Groennorm in wijken: voordelen en nadelen

13 februari 2024 Natuurorganisaties pleiten voor een landelijke groennorm voor gemeenten. Dit zou de biodiversiteit, gezondheid en waterberging in wijken verbeteren. De norm zou ertoe moeten leiden dat er in Nederlandse buurten tenminste 200 vierkante kilometer extra groen komt. De geschatte kosten hiervoor bedragen tot 2050 circa €20,7 tot €45,5 mrd. Voordelen van een groennorm – Meer biodiversiteit: […] Lees verder

Rechtszaak tegen Schiphol vanwege geluidsoverlast

5 februari 2024 Omwonenden van Schiphol eisen minder geluidsoverlast, terwijl de staat het economische belang van de luchthaven benadrukt. Economisch belang versus levenskwaliteit Advocaat Channa Samkalden stelt dat het bouwen van nieuwe woningen belangrijker is dan het overstappen van passagiers op Schiphol. De focus zou moeten liggen op zorgeloos wonen boven zorgeloos vliegen. RBV eist actie tegen geluidshinder […] Lees verder

Als Singapore niet snel schaduw creëert, stikt het

19 december 2023 Temperatuurstijging in Singapore: twee keer sneller dan het wereldwijde gemiddelde In de afgelopen zestig jaar is de temperatuur in Singapore twee keer zo snel gestegen als het wereldwijde gemiddelde, waardoor de stadstaat met 5,9 miljoen inwoners op 734 vierkante kilometer land nu kampt met ernstige hitteproblemen. De snelle verstedelijking en de vele betonnen gebouwen dragen […] Lees verder

Tips voor dementievriendelijk wonen

4 december 2023 Met het groeiende aantal mensen met dementie in Nederland, is het van cruciaal belang om woningen en leefomgevingen dementievriendelijk te maken. Ongeveer 70 procent van de mensen met dementie woont zelfstandig, wat vraagt om aanpassingen op sociaal, fysiek en organisatorisch gebied. Hier worden tien tips gepresenteerd om bij te dragen aan een dementievriendelijker Nederland, met […] Lees verder

Sociale en groenblauwe interventies voor gezonde stedelijke ontwikkeling

4 december 2023 In een tijd waarin de druk op onze leefomgeving en gezondheid toeneemt, benadrukt Hanneke Kruize, lector Gezonde stedelijke ontwikkeling aan de Hogeschool Utrecht/RIVM, de cruciale noodzaak om te werken aan gezonde wijken. Van hittestress tot wateroverlast en vergrijzing tot mentale problemen, de uitdagingen zijn divers. Vooral groepen in kwetsbare posities ervaren de gevolgen intensiever. Dit […] Lees verder

Huisbaas zet Groningse ‘hitteflat’ te koop na vastgoeddip

2 november 2023 De Zernike Tower, ook wel bekend als de ‘hitteflat’ of ‘Airfryer XXXXXL’, een studentenflat aan de rand van Groningen, staat te koop. Het gebouw is een van de vele studentenflats die de afgelopen jaren zijn gebouwd of gekocht door vastgoedpartijen en wordt nu aangeboden op de markt. Dit komt na eerdere transacties en wijst op […] Lees verder

Duidelijke communicatie over gezonde leefomgeving

24 oktober 2023 Wanneer we spreken over de impact die ingenieurs kunnen hebben op een gezonde leefomgeving, stuiten we vaak op misverstanden over wat gezondheid precies inhoudt. Het is van cruciaal belang dat we een gemeenschappelijke taal en meer eenduidigheid ontwikkelen in onze communicatie, vooral met het oog op de invoering van de Omgevingswet. Gezondheid is geen eenvoudig […] Lees verder

Nederlandse waterkwaliteit in gevaar: dreigende watercrisis en politieke onwil

5 juli 2023 De waterkwaliteit in Nederland verslechtert door vervuiling, wat kan leiden tot boetes vanuit Brussel. De politiek heeft te lang gewacht met actie ondernemen, waardoor een scenario vergelijkbaar met de stikstofcrisis niet ondenkbaar is. Noodzaak van geavanceerde zuiveringstechnologie Drinkwaterbedrijf Oasen heeft geïnvesteerd in een nieuwe zuiveringsinstallatie, maar het is jammer dat zulke filters nodig zijn om […] Lees verder

Arnhem: de favoriete stad voor natuurliefhebbers

26 mei 2023 Arnhem is uitgeroepen tot de favoriete stad voor natuurliefhebbers, waardoor de huizen gemiddeld 9% duurder zijn, volgens een onderzoek van Atlas Research. Het onderzoek heeft gekeken naar de aantrekkelijkheid van natuur en water in de directe omgeving van woningen en concludeert dat de nabijheid van groen en water een belangrijke factor is voor woonaantrekkelijkheid. Arnhem […] Lees verder

Door strenge stikstofregels blijft huizen bouwen in Nederland lastig

20 februari 2023 Deskundigen hebben berekeningen gemaakt voor woningbouw in Nederland die binnen de stikstofregels past. Die berekeningen beloven niet veel goeds. De uitkomst is dat er nauwelijks op grote schaal gebouwd kan worden. Nu niet, maar ook niet in de toekomst. Het uitkopen van boeren zal nauwelijks extra ruimte bieden om te bouwen, zo blijkt uit de […] Lees verder