Duidelijke communicatie over gezonde leefomgeving

24 oktober 2023

Wanneer we spreken over de impact die ingenieurs kunnen hebben op een gezonde leefomgeving, stuiten we vaak op misverstanden over wat gezondheid precies inhoudt. Het is van cruciaal belang dat we een gemeenschappelijke taal en meer eenduidigheid ontwikkelen in onze communicatie, vooral met het oog op de invoering van de Omgevingswet. Gezondheid is geen eenvoudig meetbare grootheid en vereist een genuanceerde benadering.

Gezondheid: beschermen en bevorderenZo wordt de stad groener, gezonder en leefbaarder

Gezondheid wordt benaderd vanuit het perspectief van het “beschermen en bevorderen van gezondheid.” Het draait om wat we minder slecht moeten doen en wat we nog beter kunnen doen om een gezonde leefomgeving te creëren. Het formuleren van duidelijke taal, een heldere structuur en eenduidigheid helpt bij het opbouwen van een gezonde leefomgeving en het monitoren van gezondheidsindicatoren.

De rol van voorbeeldgedrag en samenwerking

Voorbeeldgedrag is van essentieel belang om gezamenlijk te werken aan een duurzaam gezonde leefomgeving. Zowel sprekers als luisteraars zijn nodig om verschillende sectoren samen te brengen, waaronder de gezondheidszorg, overheden, kennisinstellingen, ontwikkelaars, ontwerpers en ingenieurs. Ingenieurs spelen hierin een cruciale rol, omdat zij de fysieke omgeving vormgeven en voorwaarden scheppen voor gezond leven.

Ingenieurs: bouwers van een gezonde wereld

Ingenieurs dragen bij aan het creëren van de fysieke omgeving waarin gezondheid mogelijk is. Voor een gezonde wereld hebben we niet alleen dokters, maar ook ingenieurs nodig. We staan open voor vragen en zijn bereid te luisteren en onze expertise in te zetten om een gezondere wereld te realiseren. Samen kunnen we de wereld gezonder maken.

Bron: cobouw.nl