Een Tiende van Nieuwbouw te Dicht bij Drukke Wegen

26 juni 2024

Luchtvervuiling en Gezondheidsrisico’s

Veel gemeenten geven toestemming voor de bouw van woningen op locaties waar gezondheidsrisico’s voor kwetsbare groepen aanwezig zijn. Uit een data-onderzoek van journalistiek platform Investico, gerapporteerd door onder andere Trouw en De Groene Amsterdammer, blijkt dat bijna 40.000 nieuwe woningen te dicht bij drukke wegen worden gebouwd. Dit komt neer op ongeveer tien procent van alle nieuwe woningen.

GGD-Richtlijnen en Gemeentelijke Bouwbesluiten

De GGD heeft richtlijnen opgesteld voor minimale afstanden tussen woningen en drukke wegen om gezondheidsrisico’s te beperken. Deze afstanden variëren van 25 tot 150 meter, afhankelijk van het type weg. Ondanks deze richtlijnen, die niet bindend zijn, houden gemeenten zich er vaak niet aan vanwege de hoge bouwdruk. De wettelijke grenswaarden voor luchtvervuiling, gebaseerd op Europese regels, zijn ruim en worden in vrijwel heel Nederland gehaald, wat de situatie compliceert.

Gezondheidsrisico’s voor Kwetsbare Groepen

De invloed van verkeer op luchtkwaliteit en gezondheid reikt ver. Vooral voor ‘hooggevoelige groepen’, zoals kinderen, ouderen en mensen met luchtweg- en hart- en vaatziekten, heeft de GGD minimale afstanden ingesteld. Blootstelling aan fijnstof uit autouitlaten verhoogt de kans op longklachten en hart- en vaatziekten bij deze groepen aanzienlijk.

Luchtvervuiling: Een Groot Milieugevaar

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is luchtvervuiling een van de grootste milieugevaren voor de menselijke gezondheid. Jaarlijks overlijden naar schatting zeven miljoen mensen vroegtijdig door luchtvervuiling. Deze gezondheidsschade is vergelijkbaar met de gevolgen van roken en slechte voeding. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekende in 2015 dat langdurige blootstelling aan fijnstof het leven van de gemiddelde Nederlander met negen maanden verkort.

Zorgen van Longartsen

Longartsen uiten hun bezorgdheid over de bouw van woningen nabij drukke wegen. Longarts Leon van den Toorn van het Erasmus MC benadrukt de risico’s: “Als je daar woont, adem je dag in dag uit fijnstof en ultrafijnstof in. Dit kan diep in de luchtwegen doordringen en zelfs in het bloed worden opgenomen,” zegt hij tegen EenVandaag. De langdurige blootstelling aan deze schadelijke stoffen vormt een significant gezondheidsrisico voor bewoners.

Conclusie

De bouw van woningen te dicht bij drukke wegen vormt een serieus gezondheidsrisico, vooral voor kwetsbare groepen. Ondanks niet-bindende GGD-richtlijnen en ruime wettelijke grenswaarden, blijven gemeenten onder druk om nieuwe woningen te bouwen, waardoor deze risico’s blijven bestaan. Bewustwording en strengere naleving van de richtlijnen zijn cruciaal om de gezondheid van bewoners te beschermen.

Bron: nrc.nl