Tips voor dementievriendelijk wonen

4 december 2023

Met het groeiende aantal mensen met dementie in Nederland, is het van cruciaal belang om woningen en leefomgevingen dementievriendelijk te maken. Ongeveer 70 procent van de mensen met dementie woont zelfstandig, wat vraagt om aanpassingen op sociaal, fysiek en organisatorisch gebied. Hier worden tien tips gepresenteerd om bij te dragen aan een dementievriendelijker Nederland, met inzichten van experts en praktische suggesties.

Ondersteuning bij zelfstandig wonenGeschikte huisvesting voor senioren geeft lucht aan de verhitte woningmarkt

Miriam van Meerten van Alzheimer Nederland benadrukt de noodzaak om zelfstandig wonende mensen met dementie te ondersteunen. Praktische tips omvatten het hebben van een eigen appartement, het zorgen voor contrastrijke omgevingen, en het betrekken van zorgpartijen voor passende zorg. De dementiescan biedt lokale inzichten, en scholing in dementievriendelijkheid voor woningcorporaties en gemeenten wordt aangeraden.

Radicale verandering in wonen en zorg

Hilde Verbeek, hoogleraar zorgomgeving voor kwetsbare ouderen, pleit voor een radicale verandering in de zorg voor mensen met dementie. Traditionele zorgtrajecten volstaan niet meer, en nieuwe woonvormen en woonzorggemeenschappen zijn nodig. Lessons learned en inzichten van haar onderzoek benadrukken de invloed van de zorgomgeving op het dagelijks leven en het belang van het centraal stellen van het dagelijks leven in plaats van de zorg.

Inbreng van kennis in beleid en planvorming

De discussie eindigt met de constatering dat nieuwe woningen voor senioren rekening moeten houden met dementie. De Omgevingswet biedt belangrijke kaders voor een dementievriendelijke omgeving, waarbij de kernwaarden voor een gezonde leefomgeving van de GGD als praktische richtlijn kunnen dienen bij het invullen van de visie.

Bron: platform31.nl