Sociale en groenblauwe interventies voor gezonde stedelijke ontwikkeling

4 december 2023

In een tijd waarin de druk op onze leefomgeving en gezondheid toeneemt, benadrukt Hanneke Kruize, lector Gezonde stedelijke ontwikkeling aan de Hogeschool Utrecht/RIVM, de cruciale noodzaak om te werken aan gezonde wijken. Van hittestress tot wateroverlast en vergrijzing tot mentale problemen, de uitdagingen zijn divers. Vooral groepen in kwetsbare posities ervaren de gevolgen intensiever. Dit artikel behandelt de aanpak van gezonde stedelijke ontwikkeling, met de nadruk op ‘no-regret’-gebieden en samenwerking tussen diverse belanghebbenden.

Gezonde leefomgeving: waar te beginnen?Het Groene-Batenplan van het RIVM pleit voor meer groen in de steden

Kruize pleit voor aandacht voor ‘no-regret’-gebieden, waar de leefomgeving ongezond is en kwetsbare groepen sterk vertegenwoordigd zijn. Door middel van data, zoals de stapelingskaart van de Metropoolregio Amsterdam, kan de urgentie in kaart worden gebracht en de gezonde leefomgeving worden versterkt.

Samenwerken met een gemeenschappelijke ‘tussentaal’

Naast datagebruik benadrukt Kruize het belang van samenwerking met nieuwe partners, waarbij verschillende belanghebbenden moeten leren om elkaars taal te begrijpen. Het opzetten van een gemeenschappelijke ‘tussentaal’ en het hebben van sterke procesbegeleiding zijn essentieel.

Lessen uit de Healthy Ageing wijkaanpak Sunny Selwerd

Een praktijkvoorbeeld van een succesvolle aanpak is te vinden in de Healthy Ageing wijkaanpak Sunny Selwerd in Groningen. Marleen Fluit, promovendus bij de RUG, deelt vijf lessen uit deze wijkaanpak, waaronder het belang van doordachte governance, multidisciplinaire teams, duidelijke wijkdoelen en lokale initiatieven.

Toekomstbestendige verstedelijking: gezondheid als prioriteit

Marianne Lefever van PosadMaxwan pleit voor een nieuwe benadering van verstedelijking waar gezondheid leidend is. In plaats van groen en sociale netwerken als laatste toe te voegen, stelt ze voor dit om te draaien. Haar bureau omarmt vijf lessen, waaronder inclusief ontwerpen en gezondheid als strategisch verhaal.

Bron: platform31.nl