Groennorm in wijken: voordelen en nadelen

13 februari 2024

Natuurorganisaties pleiten voor een landelijke groennorm voor gemeenten. Dit zou de biodiversiteit, gezondheid en waterberging in wijken verbeteren. De norm zou ertoe moeten leiden dat er in Nederlandse buurten tenminste 200 vierkante kilometer extra groen komt. De geschatte kosten hiervoor bedragen tot 2050 circa €20,7 tot €45,5 mrd.

Voordelen van een groennormZo wordt de stad groener, gezonder en leefbaarder

– Meer biodiversiteit: Groene ruimtes bieden een leefomgeving voor planten en dieren, wat de biodiversiteit in de stad vergroot.
– Betere waterberging: Groen kan water opvangen bij extreme regenval, waardoor wateroverlast wordt verminderd.
– Minder hittestress: Bomen en planten zorgen voor verkoeling in de zomer, wat hittestress helpt te verminderen.
– Gezondheidsvoordelen: Studies tonen aan dat wonen in een groene omgeving de gezondheid van mensen verbetert.

Nadelen van een groennorm

– Hogere kosten: Vergroening maakt bouwen en renovatie duurder.
– Beperkte ruimte: In oude wijken is er vaak weinig ruimte voor extra groen.
– Verlies van parkeerplaatsen en verkeersruimte: De aanleg van groen kan leiden tot het verlies van parkeerplaatsen en verkeersruimte.

De invoering van een groennorm brengt verschillende uitdagingen met zich mee:

– De kosten: Wie betaalt de extra kosten voor vergroening?
– Vergroening in bestaande wijken: Hoe kan groen worden ingepast in oude wijken met weinig ruimte?
– Vinden van een balans: Hoe kan een balans worden gevonden tussen groen en andere functies in de stad, zoals wonen en verkeer?

Conclusie

Een groennorm voor gemeenten heeft zowel voordelen als nadelen. De komende maanden wordt er in de Tweede Kamer gediscussieerd over de haalbaarheid en wenselijkheid van een landelijke norm.

Bron: fd.nl