Rechtszaak tegen Schiphol vanwege geluidsoverlast

5 februari 2024

Omwonenden van Schiphol eisen minder geluidsoverlast, terwijl de staat het economische belang van de luchthaven benadrukt.

Economisch belang versus levenskwaliteit

Advocaat Channa Samkalden stelt dat het bouwen van nieuwe woningen belangrijker is dan het overstappen van passagiers op Schiphol. De focus zou moeten liggen op zorgeloos wonen boven zorgeloos vliegen.

RBV eist actie tegen geluidshinder

De stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) eist actie van de Nederlandse overheid om geluidsoverlast rond Schiphol aan te pakken. De RBV wil dat de geluidsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) worden gevolgd, omdat deze strenger zijn dan de huidige normen.

Complexiteit van het luchtvaartbeleid

Het luchtvaartbeleid in Nederland is complex en berust op gemiddelden, wat niet recht doet aan de pieken van geluidshinder. De zaak van RBV is van groot belang nu de plannen om het lawaai van Schiphol te verminderen vertraging oplopen.

Belang van Schiphol volgens de overheid

De landsadvocaat benadrukt het economische belang en de werkgelegenheid die Schiphol biedt, evenals de netwerkkwaliteit van de luchthaven voor Nederland. De overheid neemt initiatieven om geluidshinder te verminderen, waaronder geluidsisolatie van woningen en het weren van lawaaiige vliegtuigen.

Conclusie en vervolg

De rechtszaak van RBV tegen Schiphol zal naar verwachting op 20 maart worden voortgezet. Ondertussen is de opening van Lelystad Airport voor commerciële luchtvaart definitief van de baan, vanwege zorgen over onder meer klimaatverandering en gezondheidseffecten.

Bron: NRC