Resultaten met de tag: Onderhoud

27 mei 2019

Amsterdam moet fors investeren voor herstel van bruggen en kades

Een rondgang langs de vele kades in Amsterdam heeft aan het licht gebracht dat een groot deel van de vele kades en bruggen in de hoofdstad dringend aan groot onderhoud toe is. Op dit moment is een kwart miljard euro gereserveerd voor dit onderhoud. De verantwoordelijke wethouder denkt dat zelfs dit forse bedrag niet toereikend […]

27 maart 2019

De ware reden waarom huizen in Nederland verzakken

Na de droge zomer van 2018 kwam begin 2019 het onheilspellende nieuws dat veel woningen in Nederland als gevolg van de droogte gaan verzakken. Het grondwaterpeil is ver beneden niveau als gevolg van een groot tekort aan neerslag. Maar is dit wel de belangrijkste oorzaak? De grond in Nederland, vooral veengrond, zakt met gemiddeld een […]

11 maart 2019

Lage grondwaterstand zorgt voor veel verzakte huizen

De grote droogte van de zomer van 2018 heeft niet alleen voor de landbouw voor grote problemen gezorgd. Inmiddels blijkt dat in Nederland ongeveer een miljoen woningen dreigt te verzakken. Het KCAF (Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek) kreeg inmiddels al uit ruim 80 gemeenten meldingen van verzakte huizen, zo bericht het KRO-NCRV-programma De Monitor. Gevreesd wordt echter […]

Steeds meer woningen verzakken: oorzaken, gevolgen en acties

Hoewel het probleem van het verzakken van woningen niet nieuw is, neemt het probleem steeds grotere vormen aan, met name als gevolg van de droogte. Met het zakken van het grondwaterpeil neemt de kans op paalrot, palenpest en bodemdaling toe. Drie belangrijke oorzaken van het verzakken van woningen. Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) slaat alarm. […]

1 maart 2019

Verwaarloosde kades in Amsterdam gaan de stad miljoenen kosten

De bekende kademuren in het centrum van Amsterdam zijn een begrip. Maar helaas vertonen ze inmiddels ernstig verval. Deze kades werden halverwege de 19e eeuw gebouwd om het verkeer van toen toegang te geven tot de grachten. Maar paard en wagen zijn inmiddels vervangen door een niet aflatende stroom van auto’s en zware vrachtwagens. Daar […]

28 januari 2019

Merwedebrug stond op instorten

In oktober 2016 werd de Merwedebrug – onderdeel van de A27 tussen Breda en Utrecht – acuut afgesloten. Er was een extra inspectieronde gedaan waaruit bleek dat de brug in zeer slechte staat was. Dit rapport, van bureau Berenschot, kwam onlangs in het nieuws en toen werd pas echt duidelijk hoe penibel de situatie geweest […]