In Groningen regent het geld voor schade ‘die er eigenlijk niet is’

9 oktober 2023

In Drenthe en Groningen ontvangen huiseigenaren honderden miljoenen euro’s aan schadevergoedingen, zelfs op plaatsen waar bijna geen aardbevingen waren. Het verhaal begint met een bewoner in de Groningse Villabuurt die zich bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) meldt zonder concrete plannen voor schademelding.

Schade vaststellen

Na slechts twee uur onderzoek meldt de schade-expert van het IMG dat er 29 scheuren in zijn huis zijn en kent een vergoeding van €30.641,08 toe. Deze situatie is legaal maar roept ethische vragen op bij de ontvangers.

Buurtbarbecue-effect

Het ‘buurtbarbecue-effect’ is een opmerkelijk fenomeen waarbij, als één bewoner een succesvolle aanvraag voor schadevergoeding heeft, anderen in de buurt volgen. Het IMG benadert nu actief huishoudens die zich nog niet hebben gemeld voor schadevergoeding.

Goedkopere schadeafhandeling

Sinds eind 2021 biedt het IMG een vaste vergoeding van €5.000 voor kleinere schades, wat kosteneffectiever is dan maatwerk. Het IMG wil de verplichting om een verband met aardbevingen aan te tonen schrappen tot een bedrag van €60.000 om de schadeafhandeling ‘milder, makkelijker, en menselijker’ te maken.

Waardedalingsregeling en compensatiebronnen

Naast fysieke schade wordt er ruim een half miljard euro betaald als compensatie voor achterblijvende huizenprijzen in het aardbevingsgebied. Ook is er een regeling voor immateriële schade, en eigenaren kunnen aanspraak maken op een verduurzamingssubsidie.

Complexiteit van het aardbevingsdossier

De overheid worstelt met het aardbevingsdossier omdat het moeilijk is vast te stellen welke schade door aardbevingen is veroorzaakt en welke niet. Hierdoor zijn ruime regelingen noodzakelijk, wat leidt tot zowel ondercompensatie als overcompensatie.

Bron: nrc.nl