Zorgen over funderingsschade nemen toe: significante toename meldingen in 2023

8 januari 2024

Groeiende bezorgdheid bij huizenbezitters

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) signaleert een snelle toename van zorgen onder huizenbezitters over de impact van schommelende grondwaterstanden op hun woningfunderingen. Het aantal meldingen bij het KCAF is in 2023 met 25% gestegen, waarbij zowel huizen op houten palen als op gemetselde muurtjes kwetsbaar blijken.

Toenemende aandacht van politici en experts

Naast huizenbezitters groeit ook de aandacht van politici en experts voor dit vraagstuk. Minister Hugo de Jonge informeerde de Tweede Kamer uitvoerig over de funderingsproblematiek in oktober, en het kabinet heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur om advies gevraagd, dat voor 1 maart beschikbaar moet zijn.

Omvang van het probleem en toekomstige stappen

Het KCAF wil met het rapport de omvang van het probleem in kaart brengen en nadenken over toekomstige stappen. Eerdere schattingen waarschuwden voor funderingsschade bij een miljoen huizen, met een totale schadepost tot €60 miljard tot 2050. Minister De Jonge erkende de ernst van het probleem maar benadrukte dat de exacte omvang nog niet bekend is.

Collectieve verantwoordelijkheid en verdeeldheid over kosten

De KCAF-bestuurder, Dick de Jong, pleit voor collectieve verantwoordelijkheid en heldere afspraken over wie verantwoordelijk is voor de hoge herstelkosten. Huizeneigenaren, overheden, banken, en waterschappen worden genoemd als mogelijke betrok

Bron: fd.nl