Zorgen over bouwveiligheid veroorzaken chaos bij heropening scholen VK

12 september 2023

Broos beton en bouwveiligheid

In Engeland begon het schooljaar voor meer dan 150 scholen chaotisch vanwege acute zorgen over de bouwveiligheid. Deze scholen bevatten gedeeltelijk RAAC, een broos lichtgewicht soort beton met een houdbaarheidsdatum van ongeveer 30 jaar. Er bestaat bezorgdheid dat constructies met RAAC kunnen instorten als deze datum is verstreken.

Onhandige timing en nalatigheid

De waarschuwing over de risico’s van RAAC kwam op het laatste moment, net voordat scholen zouden heropenen. Het ministerie van Onderwijs kondigde plotseling aan dat meer dan 150 openbare scholen actie moesten ondernemen om de veiligheid te waarborgen. Het aantal betrokken gebouwen kan nog toenemen omdat veel schoolbesturen niet reageerden op het verzoek van het ministerie om de gebouwen te controleren op RAAC. Het ministerie kreeg kritiek op de timing van deze aankondiging, en het bleek dat het ministerie jarenlang nalatig was geweest.

Breder politiek debat

De problemen met RAAC beton brengen ook een bredere politieke discussie

op gang over de algehele staat van de publieke sector in het VK na dertien jaar Conservatieve regering. De bezuinigingen op onderhoud en nieuwbouw voor het onderwijs, evenals andere ministeries, hebben de publieke sector verzwakt. Dit heeft invloed op de productiviteit en dienstverlening in de publieke sector.

Oppositiepartij Labour grijpt de kans

Voor de oppositiepartij Labour is de situatie rondom RAAC een politieke kans, vooral met het oog op de komende landelijke verkiezingen. Ze bekritiseren de bezuinigingen op onderwijs tijdens het bewind van de Conservatieve Partij en suggereren dat de huidige problemen direct zijn terug te voeren op deze bezuinigingen.

Geen RAAC in Nederland, maar zorgen over schoolgebouwen

In Nederland lijken de problemen met RAAC niet van toepassing te zijn, volgens het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Echter, er zijn zorgen over de staat van Nederlandse schoolgebouwen, en onderwijsorganisaties en gemeenten dringen aan op aanzienlijke investeringen in de vernieuwing en renovatie van schoolgebouwen, met jaarlijks 1,2 miljard euro als benodigd bedrag.

Bron: NRC