Private equity investeert in onderhoud sociale huurwoningen

31 juli 2023

Private-equityfirma’s zien kansen in de markt voor het onderhoud van sociale huurwoningen in Nederland en kopen op grote schaal onderhoudsbedrijven op. Jaarlijks geven woningbouwcorporaties ongeveer €7,5 miljard uit aan het opknappen van huurhuizen, en er komt de komende decennia nog een vergelijkbaar bedrag bij voor verduurzaming van de woningen. Investeerders zien mogelijkheden om de versnipperde markt van onderhoudsbedrijven te consolideren en daarmee kosten te besparen en grotere klussen binnen te halen.

Private equity voegt onderhoudsbedrijven samen

Acht Nederlandse private-equityhuizen, waaronder Waterland, NPM Capital en Axeco Participaties, hebben de afgelopen twee jaar achttien onderhoudsbedrijven overgenomen, met een gecombineerde omzet van meer dan €1 miljard en meer dan vierduizend werknemers. De investeerders hebben de bedrijven samengevoegd om schaalvergroting te realiseren en de efficiëntie te verhogen.

Wie wint de strijd om de vrijgekomen sociale huurwoning

Woningbouwverenigingen positief over consolidatie

Woningbouwverenigingen staan positief tegenover de consolidatie van onderhoudsbedrijven, omdat dit kan leiden tot grotere efficiency en kostenbesparingen. Corporaties willen met een beperkt aantal onderhoudsbedrijven samenwerken om de investeringsopgave behapbaar te houden en grotere opdrachten te kunnen verstrekken.

Samenwerking tussen corporaties en onderhoudsbedrijven neemt toe

Om kosten te besparen en efficiënter te werken, werken corporaties steeds nauwer samen met onderhoudsbedrijven. Corporaties besteden bij voorkeur het onderhoud voor hele straten, woonblokken of wijken voor langere tijd uit, waardoor ze niet voor elke individuele klus een aanbestedingsproces hoeven te doorlopen.

Toekomstige plannen van private equity

Hoewel private-equityinvesteerders doorgaans bedrijven na vijf tot zeven jaar verkopen, zijn er plannen om door te blijven groeien en een omzet van €200 miljoen te verhogen naar €500 miljoen, met als doel landelijke dekking te bereiken. Er is nog geen heldere exitstrategie bepaald.

De opkomst van private equity in de onderhoudssector van sociale huurwoningen biedt mogelijkheden voor efficiëntieverbetering en kostenbesparing, maar roept ook vragen op over marktwerking en langetermijnbetrokkenheid van investeerders.

Bron: FD.nl