Advies: 30% subsidie nodig voor herstel verzakkende huizen

5 maart 2024

425.000 huizen met funderingsproblemen

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) waarschuwt voor een ‘funderingscrisis’ in Nederland. Er zijn 425.000 gebouwen met funderingsproblemen door een slappe ondergrond, droogte of overstromingen. Als er niet wordt ingegrepen, kan het totale schadebedrag oplopen tot €54 mrd.

Subsidie van 30%

De Rli adviseert de overheid om subsidies van 30% beschikbaar te stellen voor herstelwerkzaamheden. Dit kost de overheid €12,5 mrd tot 2035. De subsidie is bedoeld om huiseigenaren te stimuleren hun fundering te herstellen en zo de dreigende crisis te voorkomen.

Waarom een subsidie?

De markt voor funderingsherstel werkt volgens de Rli niet goed. De risico’s worden niet meegenomen in de huizenprijzen, waardoor kopers en verkopers geen belang hebben bij herstel. De overheid moet daarom ingrijpen om de markt te corrigeren.

Naast subsidies ook andere maatregelen

Naast subsidies adviseert de Rli ook andere maatregelen, zoals:

  • Een openbare databank met informatie over de funderingen van alle woningen in Nederland.
  • Regionaal onderzoek naar funderingsproblemen.
  • Subsidie voor funderingsonderzoek voor eigenaren.
  • Verplichte informatie over de fundering bij verkoop van een woning.
  • Een nationaal coördinator die de regie voert over een herstelplan.
  • Een funderingsloket waar eigenaren met hun vragen en zorgen terecht kunnen.

Snelle uitvoering noodzakelijk

De Rli benadrukt dat snelle uitvoering van de herstelwerkzaamheden noodzakelijk is. Als er te lang wordt gewacht, worden de problemen steeds groter en duurder. De Rli waarschuwt dat de funderingsproblematiek anders kan ontaarden in een ‘nationale ramp’.

Bron: fd.nl