Bouwen langs het spoor moet huizentekort in Brabant deels oplossen

14 april 2021

Het tekort aan woningen in Nederland speelt uiteraard ook in de provincie Brabant een rol. Daarom worden er nu plannen ontwikkeld om op een verantwoorde manier te gaan bouwen langs het spoor. De gemeenten Breda en Tilburg hebben hier inmiddels plannen voor ontwikkeld onder de werknamen Kennisas Tilburg en CrossMark Breda. Het Rijk levert een belangrijke, ook financiële, bijdrage aan de omvangrijke projecten. Voor bijna 22 miljoen euro werd het voormalige terrein van CSM aangekocht door de provincie Noord-Brabant en de gemeente Breda. De gemeente heeft de ambitie om van dit terrein, samen met omliggende stadsdelen, een nieuw stadshart te maken. Aangezien terrein op loopafstand ligt van het HSL station in Breda.

Bouwen langs het spoor moet huizentekort in Brabant deels oplossen

Wonen en werken wordt gecombineerd

CrossMark Breda wordt een mix van werken en wonen. Er moet nog nader worden bepaald welke soorten woningen er worden gebouwd. Het college van B&W heeft wel uitgesproken dat minstens de helft van de te bouwen woningen in het nieuw te ontwikkelen gebied betaalbaar moet zijn. Omdat Crossmark in totaal 160 hectare groot is, wordt uiteraard niet het hele gebied in één keer aangepakt. Op een aantal locaties is de bouw van woningen inmiddels gestart. Bepaalde delen van het te ontwikkelen gebied zijn in handen van externe projectontwikkelaars. De steun van het Rijk wordt gebruikt om het gebied voor voetgangers en fietsers te ontsluiten en om de grond te saneren.

Samenwerking tussen Tilburg en Breda is een logische keuze

Omdat Breda en Tilburg op geringe afstand liggen, is samenwerking voor het bouwen langs het spoort een logische keuze. De afstand per trein tussen beide steden bedraagt maar 7 minuten. Tilburg wil vooral gaan bouwen langs de westkant van het spoor. Woningen in de buurt van Tilburg University en de Avans Hogeschool zijn dringend nodig. Langs de Kennisas worden in de komende 5 tot 10 jaar zo’n 5.000 nieuwe woningen gerealiseerd. In het overige gebied rond het spoor is ruimte voor nog eens 5.000 extra huizen. Onderdeel van de plannen is Stadsbos 013, een groene zone die tot in het centrum van de stad doorloopt.

Ontwikkeling van de Kennisas is populair

Er is gelukkig voldoende interesse vanuit projectinvesteerders voor de ontwikkeling van het gebied rond de Kennisas. Ook bestaande bouw, zoals onder andere winkelcentrum Westermarkt worden in de plannen meegenomen. Tilburg krijgt hulp vanuit het Rijk voor de infrastructuur en modernisering van het treinstation. In samenwerking met de universiteit en de hogeschool en de woningcorporaties worden de plannen in de komende periode verder uitgewerkt.

Bron: Stadszaken