Huurder en verhuurder niet gebaat bij verwarring rondom huurverhoging

23 mei 2024

Onrechtvaardige huurverhogingen?

De Hoge Raad buigt zich over de vraag of verhuurders van vrijesectorwoningen de afgelopen jaren op een eerlijke en transparante manier de huren hebben verhoogd. Lagere rechters oordeelden in verschillende zaken dat grote verhuurders te hoge huren hebben gerekend, wat mogelijk leidt tot miljarden euro’s aan terugbetalingen aan huurders.

Onzekerheid en financiële pijnEen huis kopen om te verhuren, pas op de valkuilen

Deze uitspraken brengen onzekerheid met zich mee voor zowel verhuurders als huurders. Verhuurders vrezen liquiditeitsproblemen, lagere woningwaarden en een verminderde investeringscapaciteit. Huurders, die al kampen met hoge woonlasten, vragen zich af of zij recht hebben op terugbetaling van teveel betaalde huur.

De kern van het probleem

De crux van de kwestie ligt in de bepalingen in huurcontracten voor jaarlijkse huurverhogingen. Verhuurders baseren deze vaak op inflatie plus een optionele opslag van maximaal 5%. Echter, lagere rechters oordelen dat deze contracten onvoldoende duidelijk en transparant uitleggen waarom en onder welke omstandigheden deze opslag wordt toegepast. Dit maakt het gehele huurprijsbeleid “oneerlijk” en in strijd met Europese consumentenbeschermingsregels.

Noodzaak aan duidelijkheid

Gezien de grote woningbouwopgave in Nederland is het onwenselijk dat grote institutionele beleggers in financiële problemen komen. Tegelijkertijd is het belangrijk om de onderhandelingspositie van huurders te beschermen en hen inzicht te geven in de redenen achter huurverhogingen.

De Hoge Raad kan nu duidelijkheid scheppen door te bepalen of en op welke wijze verhuurders hun huurcontracten moeten aanpassen. Dit kan leiden tot meer transparantie en eerlijkheid in huurverhogingen in de vrije sector.

Politieke inbreng

Naast de uitspraak van de Hoge Raad kan ook de politiek een rol spelen in het creëren van duidelijkheid. De overheid heeft sinds 2021 een maximale huurverhoging ingesteld, die onlangs werd verlengd tot mei 2029. Deze regeling beperkt de jaarlijkse huurverhoging tot inflatie plus maximaal 1% of de gemiddelde loonontwikkeling plus 1% (als lager).

De uitkomst van de Hoge Raad en het voortdurende politieke debat zullen bepalen hoe de toekomst van huurverhogingen in de vrije sector eruit zal zien. Duidelijkheid en transparantie zijn cruciaal om een eerlijk en evenwichtig systeem te creëren voor zowel huurders als verhuurders.

Bron: fd.nl