Verduurzaming van appartementen stuit vaak op verzet bij VvE’s

17 januari 2023

De stijgende energiekosten zorgen ervoor dat ook eigenaren van een appartement willen verduurzamen. Maar hiervoor is een ruime meerderheid nodig van de leden van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Soms stuiten plannen op verzet omdat appartement eigenaren niet willen of kunnen investeren. Een oplossing kan zijn om de verduurzaming in kleine stappen te doen. Ook moet de VvE uiteraard gebruik maken van subsidiemogelijkheden. Daarnaast kunnen vanaf 2023 ook kleine VvE’s gebruik maken van de energiebespaarlening met gunstige voorwaarden.

Te grote stappen

Waar het vaak misgaat is als een VvE te snel stappen wil zetten om te verduurzamen. Daarnaast kunnen eigenaren van een appartement de investering te hoog vinden. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als iemand van plan is om op korte termijn te verhuizen. Voor zonnepanelen geldt bijvoorbeeld een terugverdienperiode die kan oplopen tot 15 jaar. Als een bewoner nu al weet binnen enkele jaren te willen verkassen dan is een tegenstem snel gedaan. Voor grote investeringen is een grotere meerderheid nodig dan ‘de helft plus 1’. Dit is vastgelegd in het reglement van de VvE.

Verduurzaming van appartementen stuit vaak op verzet bij VvE’s

Betrek bewoners in een vroeg stadium

Adviseurs die VvE’s bijstaan bij verduurzamingsprojecten adviseren om alle bewoners er in een vroeg stadium bij te betrekken. Als bewoners een voorstel voorgelegd krijgen met het verzoek voor of tegen te stemmen is de kans groot dat het plan strandt. Een mogelijkheid is om groot onderhoud te combineren met verduurzamen. Als de appartementen bijvoorbeeld nieuwe kozijnen krijgen, dan is het uiteraard verstandig daar meteen HR glas in te laten zetten. Moet het dak worden vervangen, dan wordt dat meteen geïsoleerd. Er is een mogelijkheid om per appartement 30.000 euro te lenen tegen gunstige voorwaarden om verduurzaming te bekostigen. De rente van de lening mogen de bewoners bovendien van de inkomstenbelasting aftrekken.