Strengere Eisen voor VvE-Beheerders: VEH Pleit voor Kwaliteitsstandaarden

24 januari 2024

De Vereniging Eigen Huis (VEH), een belangenorganisatie voor huiseigenaren, dringt aan op striktere eisen voor Vereniging van Eigenaren (VvE)-beheerders. Momenteel is het beroep van VvE-beheerder ongereguleerd, wat leidt tot variabele kwaliteit en gebrek aan professionaliteit.

Certificering en Kwaliteitseisen

VEH stelt dat de overheid kwaliteitseisen moet opleggen aan VvE-beheerders om professionaliteit te waarborgen. De voorgestelde veranderingen omvatten certificering, opleidingseisen, klachtenregelingen en gestandaardiseerde modelovereenkomsten.

Onduidelijkheid en Verschillen in Contracten

De belangenorganisatie wijst op aanzienlijke verschillen tussen contracten van VvE-beheerders, waardoor het voor huiseigenaren moeilijk is de kwaliteit van een contract te beoordelen. Prijzen variëren sterk, en een gebrek aan geschillenregeling bemoeilijkt een eerlijke beoordeling.

Praktijkvoorbeeld: Gebrek aan Deskundigheid

Ben Ahuis, een huiseigenaar met dertig jaar ervaring, benadrukt de noodzaak van controle op VvE-beheerders. Hij deelt zijn ervaring met beheerders die niet voldeden aan professionele standaarden, zoals een makelaar die ondeskundig werk uitbesteedde aan een stagiair.

Financiële Zorg: Bankrekeningen en Volmachten

VEH waarschuwt voor mogelijke financiële risico’s door aandacht te vestigen op het beheer van VvE-bankrekeningen. Enkele gevallen tonen aan dat beheerders volmacht hadden over financiële zaken, wat tot misbruik van VvE-gelden leidde. De VEH-directeur benadrukt het belang van beperkte bevoegdheden voor beheerders.

Aantal VvE’s en Brancheondersteuning

Nederland telt ongeveer 135.000 VvE’s met meer dan 1,4 miljoen woningen. Veel beheerders zijn echter geen lid van een branchevereniging. De Branchevereniging BVVB, met meer dan honderd leden, ondersteunt de oproep van VEH en pleit voor overheidsinterventie om het beroep van VvE-beheerder te reguleren.

Conclusie

De roep om strengere eisen voor VvE-beheerders wordt breed gesteund door brancheverenigingen en ervaringsdeskundigen. Het introduceren van certificering en standaarden kan de professionaliteit in de VvE-sector verhogen en huiseigenaren beter beschermen tegen onprofessioneel beheer.

 

Bron: NOS