Extra woningen door splitsing van bestaande huizen

17 mei 2021

In Gelderland gaan gemeenten en provinciebestuur samenwerken om de splitsing van woningen mogelijk te maken. Op deze manier moeten zo’n 1.000 extra woningen worden gecreëerd, vooral bedoeld voor ouderen en starters. Er is een handreiking opgesteld aan de hand waarvan kan worden bepaald wat er nodig is om te bepalen of een huis voor woningsplitsing in aanmerking komt.

Flitsvergunningen voor splitsing

De gemeenten krijgen de mogelijkheid om zogenaamde flitsvergunningen af te geven voor de splitsing van woningen. Hierdoor moet de procedure aanzienlijk worden versneld. Op deze manier willen lokale overheden ertoe bijdragen dat er snel kan worden ingespeeld op de vraag naar woningen. Een gesplitste woning biedt een oudere de kans om langer in de vertrouwde omgeving te blijven. Op de bovenverdieping kan dan een woning voor een starter worden gerealiseerd.

Extra woningen in Gelderland door splitsing van bestaande huizen

Misbruik van splitsing moet worden voorkomen

Woningsplitsing is een mooi middel om de woningnood deels mee aan te pakken. Maar er zit ook een risico aan vast. Het werkt het splitsen van woningen met als doel ze voor veel te veel geld te verkopen of te verhuren in de hand. Daarom wordt gemeenten aangeraden om in een huisvestingsverordening de voorwaarden te bepalen. Zo kan een zelfbewoningsplicht worden ingesteld als iemand een woning wil splitsen. Dit zal huisjesmelkers ontmoedigen om tientallen huizen op te kopen en deze vervolgens door middel van splitsing voor woekerprijzen te verhuren.

Handreiking voor gemeenten

In opdracht van de provincie Gelderland is een handreiking voor gemeenten opgesteld. Hierin worden gemeenten mogelijkheden geboden om de splitsing van woningen in goede banen te leiden. Zo kan er gewerkt worden met deelvergunningen om niet een heel bestemmingsplan te hoeven wijzigen om woningsplitsing mogelijk te maken. Ook staan er aanbevelingen in de handreiking wanneer het juist niet wenselijk is om te kiezen voor het splitsen van woningen. Wellicht dat andere provincies het voorbeeld van Gelderland gaan volgen.

Bron: Stadszaken.