Cursus de VvE als Juridische Entiteit

In de ogen van het recht is de VvE een rechtspersoon, net zoals jij en ik. Dat betekent dat de VvE als entiteit rechten en plichten heeft waar hij zich aan moet houden. In deze cursus ontleden we de VvE, en kijken we welke bevoegdheden en aansprakelijkheden de VvE heeft. Ieder orgaan en bijbehorende functies worden bekeken, en we kijken naar de interne rolverdeling en aansprakelijkheden.

Daarna zoomen we uit, en behandelen we de procedure om een VvE te activeren en in beheer te nemen. De vergadering van eigenaars (welke de hoogste macht in de VvE vervult) komt aan bod en daarnaast kijken we naar de rechten en plichten van alle betrokkenen, de stemverhoudingen en bijbehorende verdeelsleutel, en de verplichte jaarstukken.

De manier waarop besluiten worden genomen in een VvE volgt een specifiek protocol. We behandelen daarom het nemen van geldige besluiten en hoe deze worden vastgelegd, wat ze inhouden, en hoe hiermee moet worden omgegaan.

Doel van de cursus de VvE als Juridische Entiteit

Je krijgt inzicht in de structuur van de VvE en welke rechten en plichten aan de verschillende onderdelen zijn gebonden.

Inhoud van deze cursus

  • Verenigingsstructuur
  • Rolverdeling en besluitvorming
  • Bevoegdheden en aansprakelijkheden
  • Het in beheer nemen van een VvE
  • Het opstarten en activeren van een VvE.
  • Bijeenroepen van de vergadering van eigenaars
  • Het nemen van besluiten
  • Stemverhouding

De opleiding Professioneel VvE-beheer wordt beoordeeld met een 8,3Beoordeeld met een 8,3

De cursus de VvE als Juridische Entiteit is onderdeel van de opleiding Professioneel VvE-beheer, deze opleiding wordt door onze deelnemers beoordeeld met een 8,3.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over deze opleiding? Download dan vrijblijvend de brochure.

Deze module is onderdeel van

Juridisch VvE-Beheer

+
Niveau Mbo+
Aantal lessen 3 lesdagen
Prijs €1595,- excl. BTW

Professioneel VvE-Beheer

+
Niveau Hbo-niveau
Aantal lessen 8 lesdagen
Prijs €3495,- excl. BTW

Docenten

Julia van der Velde

Julia van der Velde

Directeur - Junova

Julia heeft 17 jaar een VvE-beheer kantoor geleid met 170 VvE’s in portefeuille. Als eigenaar en (natuurlijke) verbinder is zij zich in de loop der jaren naast het reguliere VvE-beheer gaan specialiseren in het oprichten en activeren van VvE’s in samenwerking met ontwikkelaars, notarissen, aannemers, makelaars en beheerders. Julia gelooft in de kracht van communicatie en transparantie. Julia is uitzonderlijk vaak betrokken geweest bij de opstart van VvE’s en bij de opstart van Mandeligheden / VvB’s & Stichtingen. Als ook bij de fase die daaraan voorafgaat. Door de opgedane ervaring binnen het VvE-beheer kantoor weet zij welke aandachtspunten er zijn voor, tijdens en na de bouw. Eind 2022 heeft Julia de VvE-beheer tak verkocht aan haar toenmalige compagnon en heeft zij de ontwikkeltak afgesplitst en voorgezet gezet onder de naam JuNova.

Reviews