Cursus de VvE als juridische entiteit

In de ogen van het recht is de VvE een rechtspersoon, net zoals jij en ik. Dat betekent dat de VvE als entiteit rechten en plichten heeft waar hij zich aan moet houden.

In deze cursus ontleden we de VvE, en kijken we welke bevoegdheden en aansprakelijkheden de VvE heeft. Ieder orgaan en bijbehorende functies worden bekeken, en we kijken naar de interne rolverdeling en aansprakelijkheden.

Daarna zoomen we uit, en behandelen we de procedure om een VvE te activeren en in beheer te nemen.

Doel van deze cursus

Je krijgt inzicht in de structuur van de VvE en welke rechten en plichten aan de verschillende onderdelen zijn gebonden.

Inhoud

  • Verenigingsstructuur
  • Rolverdeling en besluitvorming
  • Bevoegdheden en aansprakelijkheden
  • Het in beheer nemen van een VvE
  • Het opstarten en activeren van een VvE.